Praca Łapy Najnowsze oferty pracy: 5

 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  3 dni
  Obserwuj
 • LeasingTeam Professional
  Zambrów, Szumowo, Łomża, Szepietiewo, Zbrzeźnica, Ostrów Mazowiecka, Supraśl, Białystok, Kolno, Wola Zambrzycka, Tykocin, Wola Zambrowska, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Łapy
  pracownik fizyczny
  pełny etat
  umowa o pracę
  3 dni
  Obserwuj
 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  5 dni
  Obserwuj
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Łapy
  3 dni
  Obserwuj
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Łapy-Dębowina
  10 dni
  Obserwuj

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Łapach

Łapy – liczba mieszkańców, powierzchnia, komunikacja 

W Łapach mieszka około 15,5 tys. osób. W granicach miasta znajduje się obszar 12 kilometrów kwadratowych.

Na układ komunikacyjny miasta składa się sieć dróg, autobusowa komunikacja publiczna oraz linie kolejowe. Biegną tędy dwie drogi wojewódzkie: nr 681 (relacji Roszki-Wodźki – Ciechanowiec) oraz nr 682 (z Łap do Markowszczyzny). Niedaleko od miasta prowadzi droga krajowa nr 8 (część międzynarodowej drogi E67). W mieście znajdują się stacja i przystanek kolejowy. Pociągiem można dostać się z Łap do wielu dużych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania czy Szczecina, a także Białegostoku. 

Dojazd z Łap do centrum Białegostoku zajmuje około pół godziny. Do pokonania autem jest 29 kilometrów. Bliskość dużego, wojewódzkiego miasta, z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną i rozbudowanym rynkiem pracy, przyciąga mieszkańców ościennych miejscowości.

Łapy zajmują 9,5% terenu gminy, do której zalicza się 24 wsie. Gmina Łapy rozciąga się na 128 kilometrach kwadratowych powierzchni. Jest jedną z 9 miejsko-wiejskich gmin w składającym się łącznie z 15 gmin powiecie białostockim. Powiat otaczający miasto powiatowe Białystok cechuje się sporym zróżnicowaniem pod względem potencjału gospodarczego.

Profil gospodarczy miasta i gminy Łapy 

Kto ma szansę na pracę w Łapach? Ogłoszenia można znaleźć w jednostkach budżetowych oraz mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich firmach. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Łapach działa 1491 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na wrzesień 2020 r.):

 • 1449 mikrojednostek – samozatrudnieni bądź utrzymujący do 9 miejsc pracy,
 • 31 podmiotów małych – od 10 do 49 zatrudnionych,
 • 10 podmiotów generuje między 50 a 249 miejsc pracy,
 • 1 największy pracodawca deklaruje stan zatrudnienia między 250 a 999 osób.

Zdecydowana większość podmiotów to przedsiębiorstwa prywatne (1452). Podmiotów z sektora publicznego działa w Łapach 29 (1 liczący 250-999 pracowników, 6 z kadrą rzędu 20-249 osób, 10 małych i 12 mikrojednostek, do 9 zatrudnionych).

Najwięcej lokalnych firm zajmuje się handlem, naprawą pojazdów. Wiele jest też przedsiębiorstw budowlanych, usługowych, transportowych oraz zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Gmina Łapy ma do zaoferowania dość szeroką ofertę inwestycyjną, należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zapewnienie nowych miejsca pracy bądź ponoszą nakłady inwestycyjne, mogą liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe.

Dane dotyczące bezrobocia: Łapy, powiat, województwo

Województwo podlaskie należy do słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski. Dominuje tu działalność rolnicza, mało jest dużych inwestycji. Stopa bezrobocia w województwie utrzymuje się powyżej średniej krajowej. Wg danych GUS w końcówce czerwca 2020 r. wynosiła:
    • 6,1% w Polsce,
    • 7,7% w województwie podlaskim.

Jak wygląda natomiast sytuacja w powiecie białostockim i mieście Białystok? Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 8,9%, natomiast w stolicy województwa – 6,4%.

Poszerzone analizy rynku pracy znajdziemy w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zgodnie z opublikowanym na stronie urzędu dokumentem „Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2020 r.” na koniec czerwca 2020 r. status osoby bezrobotnej posiadało  8454 mieszkańców Białegostoku i 4609 mieszkańców powiatu białostockiego, co daje łącznie 13 063 osoby bezrobotne.

Największy procentowy udział osób zarejestrowanych z poszczególnych gmin w ogóle bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy miało miasto Białystok – 64,7%. Spośród gmin w powiecie białostockim największy udział miały Łapy – 7,4%, najmniejszy gmina Zawady – 0,4%.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Łap wyniosła 961 osób. Pozostałe gminy z dużą liczbą bezrobotnych w powiecie to Wasilków – 486 osób, Juchnowiec Kościelny – 461 osób oraz Supraśl – 432 osoby. Dla porównania – w gminie zawady bezrobotnych było 51, a w gminie Suraż – 71.