Praca Łapy

Najnowsze oferty pracy: 291

Praca w Łapach

Łapy – miejscowość w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim i powiecie białostockim. Należy do aglomeracji białostockiej, Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miasteczko stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Łapy. Pełni tym samym funkcje administracyjne, jest ośrodkiem edukacyjnym, oświatowym i usługowym dla mieszkańców Łap i sąsiednich miejscowości. Znajduje się tutaj także Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Pomoc mogą uzyskać w niej bezrobotni i poszukujący pracy z czterech gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna oraz Poświętne.

Do lat 2008-2009 najważniejszymi pracodawcami w mieście były Cukrownia Łapy oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. A jak wygląda rynek pracy w Łapach obecnie? 

Łapy – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Łapach mieszka około 15,5 tys. osób. W granicach miejscowości znajduje się obszar 12 kilometrów kwadratowych. To miasto na Podlasiu, położone malowniczo – nad rzeką Narew, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Na układ komunikacyjny miasta składa się sieć dróg, autobusowa komunikacja publiczna oraz linie kolejowe. Biegną tędy dwie drogi wojewódzkie: nr 681 (relacji Roszki-Wodźki – Ciechanowiec) oraz nr 682 (z Łap do Markowszczyzny). Niedaleko od miasta prowadzi droga krajowa nr 8 (część międzynarodowej drogi E67). W mieście znajdują się stacja i przystanek kolejowy. Pociągiem można dostać się z Łap do wielu dużych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania czy Szczecina, a także Białegostoku. 

Dojazd z Łap do centrum Białegostoku zajmuje około pół godziny. Do pokonania autem jest 29 kilometrów. Bliskość dużego, wojewódzkiego miasta, z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną i rozbudowanym rynkiem pracy, przyciąga mieszkańców ościennych miejscowości.

Łapy zajmują 9,5% terenu gminy, do której zalicza się 24 wsie. Gmina Łapy rozciąga się na 128 kilometrach kwadratowych powierzchni. Jest jedną z 9 miejsko-wiejskich gmin w składającym się łącznie z 15 gmin powiecie białostockim. Powiat otaczający miasto powiatowe Białystok cechuje się sporym zróżnicowaniem pod względem potencjału gospodarczego.

Rynek pracy, oferty pracy – Łapy

Kto ma szansę na pracę w Łapach? Ogłoszenia można znaleźć w jednostkach budżetowych oraz mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich firmach. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Łapach działa 1491 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na wrzesień 2020 r.):

  • 1449 mikrojednostek – samozatrudnieni bądź utrzymujący do 9 miejsc pracy,
  • 31 podmiotów małych – od 10 do 49 zatrudnionych,
  • 10 podmiotów generuje między 50 a 249 miejsc pracy,
  • 1 największy pracodawca deklaruje stan zatrudnienia między 250 a 999 osób.

Zdecydowana większość podmiotów to przedsiębiorstwa prywatne (1452). Podmiotów z sektora publicznego działa w Łapach 29 (1 liczący 250-999 pracowników, 6 z kadrą rzędu 20-249 osób, 10 małych i 12 mikrojednostek, do 9 zatrudnionych).

Najwięcej lokalnych firm zajmuje się handlem, naprawą pojazdów. Wiele jest też przedsiębiorstw budowlanych, usługowych, transportowych oraz zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Gmina Łapy ma do zaoferowania dość szeroką ofertę inwestycyjną, należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zapewnienie nowych miejsca pracy bądź ponoszą nakłady inwestycyjne, mogą liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe.

Województwo podlaskie należy do słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski. Dominuje tu działalność rolnicza, mało jest dużych inwestycji. Stopa bezrobocia w województwie utrzymuje się powyżej średniej krajowej. Wg danych GUS w końcówce czerwca 2020 r. wynosiła:
    • 6,1% w Polsce,
    • 7,7% w województwie podlaskim.

Jak wygląda natomiast sytuacja w powiecie białostockim i mieście Białystok? Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 8,9%, natomiast w stolicy województwa – 6,4%.

Poszerzone analizy rynku pracy znajdziemy w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zgodnie z opublikowanym na stronie urzędu dokumentem „Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2020 r.” na koniec czerwca 2020 r. status osoby bezrobotnej posiadało  8454 mieszkańców Białegostoku i 4609 mieszkańców powiatu białostockiego, co daje łącznie 13 063 osoby bezrobotne.

Największy procentowy udział osób zarejestrowanych z poszczególnych gmin w ogóle bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy miało miasto Białystok – 64,7%. Spośród gmin w powiecie białostockim największy udział miały Łapy – 7,4%, najmniejszy gmina Zawady – 0,4%.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Łap wyniosła 961 osób. Pozostałe gminy z dużą liczbą bezrobotnych w powiecie to Wasilków – 486 osób, Juchnowiec Kościelny – 461 osób oraz Supraśl – 432 osoby. Dla porównania – w gminie zawady bezrobotnych było 51, a w gminie Suraż – 71.

Szukaj pracy w mieście