Praca Suraż Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 14

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Surażu

Miasto Suraż – liczba mieszkańców, powierzchnia, komunikacja 

Suraż (podlaskie) zajmuje powierzchnię prawie 34 kilometrów kwadratowych. Liczy poniżej tysiąca mieszkańców, co daje bardzo niską gęstość zaludnienia – 29 osób na kilometr kwadratowy.

Miejsko-wiejska gmina Suraż rozciąga się na 77 kilometrach kwadratowych. Należy do niej 13 miejscowości zamieszkiwanych łącznie przez około 2 tys. osób. Prawie 80% terenów gminy zajmują użytki rolne. To właśnie rolnictwo jest dla większości mieszkańców głównym źródłem utrzymania. Suraż (wg niektórych koncepcji) zaliczany jest do aglomeracji białostockiej.

Na układ komunikacyjny miasta i gminy składają się drogi lokalne. Nie biegną tędy ani trasy krajowe, ani wojewódzkie. Niedaleko od miasta prowadzi droga DW681. Blisko jest do takich miejscowości jak Łapy (9 km), Choroszcz (24 km), Bielsk Podlaski (30 km). By dostać się z Surażu do stolicy województwa, należy pokonać trasę 28 km. Odległość od stolicy Polski wynosi z kolei 199 km.

Praca w Surażu i okolicy

Suraż (gmina i miasto) jest siedzibą dla 158 podmiotów gospodarki narodowej (wg stanu REGON na 30 września 2020 r.). Poza ośmioma zatrudniającymi od 10 do 49 osób wszystkie są mikrojednostkami – bez pracowników bądź liczącymi do 9 osób.

Sektor publiczny reprezentuje 7 podmiotów – wszystkie zlokalizowane są w mieście. Największym zakładem pracy jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.
W przekroju branżowym prowadzonych w gminie firm dominuje sektor budowlany (28 podmiotów gospodarki narodowej). Sporo jest też przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych (23 podmioty), a także małych zakładów przetwórstwa przemysłowego (14 podmiotów).

Suraż to małe miasto z nierozbudowanym rynkiem pracy. Dlatego część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich, większych ośrodkach oraz w Białymstoku, który oferuje szersze możliwości znalezienia pracy w wielu branżach.

Szanse na pracę

Na kogo czekają oferty pracy w województwie podlaskim, jego stolicy i miastach powiatu białostockiego? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w badaniu Barometr zawodów. To przygotowywana co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognoza sytuacji na lokalnych rynkach zatrudnienia. 

Zgodnie z nią w powiecie białostockim i Białymstoku trudności rekrutacyjne – ze znalezieniem chętnych do pracy na proponowanych warunkach i odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów – będą mieć pracodawcy w wielu branżach. Wskazano bowiem aż 58 grup zawodów deficytowych.

W samym powiecie białostockim za zawód silnie deficytowy uznano kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Poza nimi braki kadrowe dotyczą branży budowlanej (potrzebni są np. betoniarze i zbrojarze, dekarze i blacharze budowlani, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, inspektorzy nadzoru budowlanego, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy), transportu i branży motoryzacyjnej (w deficycie m.in. kierowcy autobusów, zaopatrzeniowcy i dostawcy, blacharze i lakiernicy samochodowi diagności i mechanicy). Duże braki odnotowuje też sektor usług medycznych i opiekuńczych, oświata, przetwórstwo przemysłowe i branża spożywcza, a także wiele innych obszarów. 

Z drugiej strony, trudności ze znalezieniem pracy w powiecie białostockim mogą mieć przedstawiciele 9 grup zawodów, w większości wymagających wykształcenia wyższego. Do profesji nadwyżkowych należą: ekonomista, filolog i tłumacz, filozof, historyk, politolog i kulturoznawca, pedagog, plastyk, dekorator wnętrz i konserwator zabytków, pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej, socjolog i specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych, technik informatyk oraz technik mechanik.