Praca Kleszczele

Najnowsze oferty pracy: 387

 • Pomocnik Montera Rusztowań

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   podlaskie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Niemcy
  pracownik fizyczny
  2 godz.
 • Pomocnik Montera Rusztowań

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   podlaskie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Belgia
  pracownik fizyczny
  2 godz.

Praca w Kleszczelach

Kleszczele to niewielka miejscowość w północno-wschodniej części Polski, należąca do województwa podlaskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, jednym z dwóch miast w graniczącym od wschodu z Białorusią powiecie hajnowskim.

Przygraniczna gmina jest ciekawą mieszanką kultur, tradycji i religii. Poza Polakami lokalną społeczność tworzą też mniejszość białoruska i ukraińska. 

Charakterystyczne dla powiatu hajnowskiego są dogodne warunki do prowadzenia ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Działają tu mleczarnie, lokalne zakłady wytwarzają produkty zielarskie czy piekarskie i inne. Jak wygląda profil gospodarczy w samych Kleszczelach? Czy rynek pracy w mieście zaspokaja potrzeby mieszkańców?

Kleszczele – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Kleszczele to niewielka miejscowość województwa podlaskiego. Liczy około 1,3 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 47 km², co daje niewielką gęstość zaludnienia. Miasto jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, którą współtworzy z 14 sołectwami. 

Kleszczele i okolice mają duży potencjał turystyczny, wyróżniają je przede wszystkim walory przyrodnicze, położenie na obszarze Zielonych Płuc Polski, bliskość Puszczy Białowieskiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Nurzec (prawy dopływ Bugu), w granicach miasta leży Rezerwat Przyrody Jelonka.

Poza siedzibą powiatu, Hajnówką, nieodległe od Kleszczeli miasta to m.in.: Bielsk Podlaski (25 km), Siemiatycze (38 km), Brańsk (50 km), Suraż (54 km), Drohiczyn (54 km). Układ komunikacyjny miasta poza drogami lokalnymi tworzą trasy międzyregionalne – droga krajowa nr 66 oraz dwie drogi wojewódzkie – nr 685 i 693, a także linia kolejowa. Pociągiem można dojechać z Kleszczeli do Białegostoku i Brześcia.

Rynek pracy, oferty pracy – Kleszczele

Liczba mieszkańców miasteczka nie jest duża, co przekłada się na liczbę prowadzonych tu działalności gospodarczych. Kleszczelewskie firmy to przede wszystkim przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, budowlane oraz zajmujące się drobnym przetwórstwem przemysłowym.

Według danych GUS we wrześniu w REGON zarejestrowanych było 90 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Kleszczelach. 84 z nich to grupa samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracowników. W 5 podmiotach pracuje między 10 a 49 osób, a największe przedsiębiorstwo w mieście zatrudnia między 50 a 249 osób.
Jeśli chodzi o strukturę własności i wielkość podmiotów, to w mieście, zgodnie z sytuacją panującą w całym kraju, dominuje sektor prywatny, a w nim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Praca w Kleszczelach dostępna jest jedynie w jednostkach budżetowych bądź prywatnych z sektora MŚP. Dlatego osoby chcące rozwijać karierę w większych strukturach organizacyjnych decydują się na migrację zawodową do większych ośrodków miejskich.

Stopa bezrobocia (dane GUS na wrzesień 2020 r.)
    • Polska – 6,1%
    • województwo podlaskie – 7,6%
    • powiat hajnowski – 7,3%.

Jak widać, stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim jest wyższa niż wartość wyliczona dla kraju, jednocześnie powiat na tle innych w woj. podlaskim wypada całkiem dobrze. Dla porównania – najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 r. wystąpił w powiecie bielskim – 5,0%, najwyższy w kolneńskim – 13,7%. Różnice są więc znaczne, a lokalne rynki pracy w Podlaskiem rozwijają się w różnym tempie.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mieszkają w Kleszczelach bądź w innych miejscowościach gminy mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. M.J. Piłsudskiego 10 A
17-200  Hajnówka
 tel.  (85) 682 96 10

Wg statystyk prowadzonych przez urząd w całym powiecie zarejestrowanych bezrobotnych jest 1222 (stan na wrzesień 2020 r.). Wśród nich znajduje się niewielu mieszkańców miasta Kleszczele – 23 osoby, w tym 12 kobiet i jedynie dwie osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

18 osób jest dotkniętych problemem długotrwałego bezrobocia – i ten problem znacznie dominuje w strukturze bezrobocia w mieście.

O sytuacji na rynku pracy w powiecie hajnowskim sporo wywnioskować można z badania Barometr zawodów, prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z prezentowaną w nim prognozą na 2020 r. jest to powiat z największą liczbą deficytowych profesji w całym województwie podlaskim. Trudności z obsadzeniem wakatów dotyczą aż 66 grup zawodów z wielu branż, m.in. budowlanej, produkcyjnej, transportowej, drzewnej czy w sektorze usług medycznych. Nie wskazano z kolei żadnych zawodów nadwyżkowych. 

Szukaj pracy w mieście