Praca Zabłudów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 28

Praca w Zabłudowie

Ogólna charakterystyka miasta i gminy Zabłudów (podlaskie)

W Zabłudowie mieszka ok. 2,4 tys. osób, a powierzchnia miejscowości zajmuje 14,3 kilometra kwadratowego. Miasto otaczają miejscowości wiejskie należące do gminy Zabłudów.

Gmina zajmuje obszar 340 kilometrów kwadratowych. Ok. 30% stanowią lasy, ok. 60% to użytki rolne, z czym wiąże się typowo rolniczy charakter, zwłaszcza południowej i wschodniej części gminy.

Okolica stwarza też dobre warunki do rozwoju turystyki. Rozległe kompleksy leśne, Puszcza Knyszyńska i rozlewiska rzeki Narew, a także ciekawe zabytki na szlaku Świątyń Prawosławnych stanowią o potencjale turystycznym Zabłudowa i otaczających go miejscowości.

Jak zostało wspomniane, miasto należy do aglomeracji białostockiej, leży niecałe 20 kilometrów na północny wschód od Białegostoku. Gmina bezpośrednio graniczy ze stolicą powiatu i województwa. Takie położenie silnie oddziałuje na wiele aspektów działalności mieszkańców, rozwój osadnictwa czy tutejszej gospodarki.

Układ komunikacyjny miasta tworzą nie tylko sieć dróg lokalnych i gminnych, ale też trasy ponadregionalne – droga krajowa nr 19 (relacji Lublin – Białystok) oraz droga wojewódzka nr 685 (łącząca Zabłudów, Narew, Hajnówkę i Kleszczele). Niedaleko Zabłudowa znajdują się takie ośrodki miejskie jak Michałowo, Wasilków, Supraśl, Bielsk Podlaski czy Łapy.

Zabłudów i okolice jako miejsce pracy

W gminie Zabłudów zarejestrowanych w REGON jest 866 podmiotów gospodarki narodowej (stan w końcówce września 2020 r., dane GUS), z czego większość na terenach wiejskich gminy – 237 podmiotów w mieście, 629 na wsiach gminy.

W gminie działają:

  • 834 mikropodmioty – samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób,
  • 28 podmiotów liczących między 10 a 49 pracujących,
  • 3 podmioty z kadrą rzędu 50-249 osób,
  • 1 podmiot zatrudniający między 250 a 999 pracowników.

W jakich branżach czeka w Zabłudowie praca? Od 2018 r. w mieście działa fabryka – zakład produkcyjny maszyn rolniczych i komunalnych. W strukturze własności dominuje sektor prywatny – 845 podmiotów, z czego 699 osób fizycznych. Najwięcej jest firm budowlanych, handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych. 82 osoby fizyczne w gminie zajmują się przetwórstwem przemysłowym, 65 prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Rozwija się też sektor usługowy.

Z uwagi na bliskie położenie i dogodny dojazd część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w Białymstoku. To duże miasto, z o wiele bardziej rozwiniętym rynkiem pracy. W stolicy województwa działa łącznie 37 246 podmiotów gospodarki narodowej. 10 z nich zatrudnia 1000 osób lub więcej, 36 między 250 a 999 pracowników.

Stopa bezrobocia w powiecie białostockim

Miasta w województwie podlaskim są silnie zróżnicowane, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia. Wskaźnikiem kondycji na lokalnych rynkach pracy jest stopa bezrobocia. Z danych GUS wynika, że na koniec czerwca 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • 6,1% w Polsce,
  • 7,7% w województwie podlaskim,
  • 6,4% w Białymstoku,
  • 8,9% w powiecie białostockim.

Wg statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na koniec I kwartału 2020 r. 4609 osób w powiecie białostockim posiadało status bezrobotnego, najwięcej z gmin Łapy (961), Wasilków (468), Juchnowiec Kościelny (461) i Supraśl (432). W rejestrze PUP znalazło się 279 mieszkańców gminy Zabłudów.

Mieszkańcy Zabłudowa pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia czy zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, który obsługuje białostoczan i mieszkańców miejscowości powiatu. Warto przy tym dodać, że cztery gminy (Łapy, Suraż, Turośń Kościelna i Poświętne) podlegają filii PUP w Łapach.