Praca Zabłudów Najnowsze oferty pracy: 1

 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  umowa agencyjna
  18 godz.
  Obserwuj

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Zabłudowie

Zabłudów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Zabłudowie mieszka ok. 2,4 tys. osób, a powierzchnia miejscowości zajmuje 14,3 kilometra kwadratowego. Miasto otaczają miejscowości wiejskie należące do gminy Zabłudów.

Gmina zajmuje obszar 340 kilometrów kwadratowych. Ok. 30% stanowią lasy, ok. 60% to użytki rolne, z czym wiąże się typowo rolniczy charakter, zwłaszcza południowej i wschodniej części gminy.

Okolica stwarza też dobre warunki do rozwoju turystyki. Rozległe kompleksy leśne, Puszcza Knyszyńska i rozlewiska rzeki Narew, a także ciekawe zabytki na szlaku Świątyń Prawosławnych stanowią o potencjale turystycznym Zabłudowa i otaczających go miejscowości.

Jak zostało wspomniane, miasto należy do aglomeracji białostockiej, leży niecałe 20 kilometrów na północny wschód od Białegostoku. Gmina bezpośrednio graniczy ze stolicą powiatu i województwa. Takie położenie silnie oddziałuje na wiele aspektów działalności mieszkańców, rozwój osadnictwa czy tutejszej gospodarki.

Układ komunikacyjny miasta tworzą nie tylko sieć dróg lokalnych i gminnych, ale też trasy ponadregionalne – droga krajowa nr 19 (relacji Lublin – Białystok) oraz droga wojewódzka nr 685 (łącząca Zabłudów, Narew, Hajnówkę i Kleszczele). Niedaleko Zabłudowa znajdują się takie ośrodki miejskie jak Michałowo, Wasilków, Supraśl, Bielsk Podlaski czy Łapy.

Rynek pracy, oferty pracy – Zabłudów

W gminie Zabłudów zarejestrowanych w REGON jest 866 podmiotów gospodarki narodowej (stan w końcówce września 2020 r., dane GUS), z czego większość na terenach wiejskich gminy – 237 podmiotów w mieście, 629 na wsiach gminy.

W gminie działają:

 • 834 mikropodmioty – samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób,
 • 28 podmiotów liczących między 10 a 49 pracujących,
 • 3 podmioty z kadrą rzędu 50-249 osób,
 • 1 podmiot zatrudniający między 250 a 999 pracowników.

W jakich branżach czeka w Zabłudowie praca? Od 2018 r. w mieście działa fabryka – zakład produkcyjny maszyn rolniczych i komunalnych. W strukturze własności dominuje sektor prywatny – 845 podmiotów, z czego 699 osób fizycznych. Najwięcej jest firm budowlanych, handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych. 82 osoby fizyczne w gminie zajmują się przetwórstwem przemysłowym, 65 prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Rozwija się też sektor usługowy.

Z uwagi na bliskie położenie i dogodny dojazd część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w Białymstoku. To duże miasto, z o wiele bardziej rozwiniętym rynkiem pracy. W stolicy województwa działa łącznie 37 246 podmiotów gospodarki narodowej. 10 z nich zatrudnia 1000 osób lub więcej, 36 między 250 a 999 pracowników.

Miasta w województwie podlaskim są silnie zróżnicowane, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia. Wskaźnikiem kondycji na lokalnych rynkach pracy jest stopa bezrobocia. Z danych GUS wynika, że na koniec czerwca 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • 6,1% w Polsce,
 • 7,7% w województwie podlaskim,
 • 6,4% w Białymstoku,
 • 8,9% w powiecie białostockim.

Wg statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na koniec I kwartału 2020 r. 4609 osób w powiecie białostockim posiadało status bezrobotnego, najwięcej z gmin Łapy (961), Wasilków (468), Juchnowiec Kościelny (461) i Supraśl (432). W rejestrze PUP znalazło się 279 mieszkańców gminy Zabłudów.

Mieszkańcy Zabłudowa pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia czy zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, który obsługuje białostoczan i mieszkańców miejscowości powiatu. Warto przy tym dodać, że cztery gminy (Łapy, Suraż, Turośń Kościelna i Poświętne) podlegają filii PUP w Łapach.