Praca Brańsk

Najnowsze oferty pracy: 290

Praca w Brańsku

Brańsk – miasto w północno-wschodniej części Polski. Przynależy do powiatu bielskiego w województwie podlaskim i jest siedzibą wiejskiej gminy. 

Dzieje osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta są długie i sięgają X/XI w. Prawa miejskie Brańsk uzyskał już w XV w., a dokładniej w 1440 r. – jako pierwsza miejscowość na Podlasiu.

Miasto leży na terenie Zielonych Płuc Polski. Ta idea ma służyć wspieraniu zrównoważonego, niezagrażającego przyrodzie rozwoju gospodarczego. Wzdłuż granicy miasta na południu płynie rzeka Nurzec.

Brańsk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Leżący w południowej części Podlasia Brańsk liczy ok. 3,7 tys. mieszkańców i zajmuje 32,43 km² powierzchni. To jedno z dwóch miast w powiecie bielskim i zajmuje ok. 2% jego terenu.

Brańsk i inne miasta w województwie podlaskim znajdują się w obszarze Zielonych Płuc Polski. To teren z nieskażonym środowiskiem naturalnym, z rozległymi kompleksami leśnymi, bogactwem fauny i flory oraz czystym powietrzem. To ogromny atut turystyczny regionu.

Do stolicy województwa – Białegostoku – jest z Brańska 60 km, a do siedziby władz powiatowych – Bielska Podlaskiego – 25 km. Inne sąsiednie miejscowości to: Suraż, Ciechanowiec, Szepietowo, Łapy, Wysokie Mazowieckie. Sieć komunikacyjną miasta tworzą drogi lokalne – powiatowe i gminne oraz droga krajowa nr 66 (relacji Zambrów – Bielsk Podlaski) oraz droga wojewódzka nr 681 (relacji Łapy – Ciechanowiec).

Rynek pracy, oferty pracy – Brańsk

Wiele miejscowości we wschodniej części Polski boryka się z dużym problem społeczno-gospodarczym, jakim jest bezrobocie. Czy należą do nich również Brańsk, Bielsk Podlaski?

W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła:
● w Polsce – 6,1%,
● w woj. podlaskim – 7,7%,
● w powiecie bielskim – 5,0%.

Powiat wypada więc dobrze na tle województwa, co więcej – jest powiatem z najniższą stopą bezrobocia w Podlaskiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, obsługującym również mieszkańców Brańska, w sierpniu 2020 figurowało 1207 osób bezrobotnych, w tym 608 kobiet. Uprawnionych do pobierania zasiłku było 141 mieszkańców (73 kobiety).

W jakich firmach są dostępne oferty pracy? Brańsk jest siedzibą 362 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Część z nich stanowią jednak samozatrudnieni – wraz z podmiotami liczącymi do 9 zatrudnionych tworzą oni liczną grupę 339 podmiotów. Pracodawców utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy jest w mieście 16, a w 7 największych zakładach pracuje między 50 a 249 osób. Jak zostało wspomniane wyżej, w mieście ani w jego najbliższej okolicy nie rozwija się ciężki przemysł.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, to najbardziej liczną w Brańsku jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 105 podmiotów. Na drugim miejscu jest budownictwo – 66 jednostek, a na trzecim przetwórstwo przemysłowe – 54 podmioty gospodarki narodowej. W mieście sporo jest też firm usługowych.

Spośród wszystkich podmiotów do sektora publicznego należą m.in. Urząd Miasta i Urząd Gminy Brańsk, DPS czy placówki oświatowe – łącznie jednostek budżetowych jest 15 – 10 mikro-, 3 zatrudniające między 10 a 49 osób i 2 o kadrze rzędu 50-249 pracujących, dlatego lokalny rynek pracy kształtują przede wszystkim lokalne firmy. Ich proste struktury organizacyjne pozwalają na elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany w gospodarce.

Liczba podmiotów w mieście nie wydaje się znaczna, warto jednak pamiętać, że Brańsk to niewielka miejscowość, a spora część jego mieszkańców trudni się rolnictwem. Miasto nie jest silnie zurbanizowane i uprzemysłowione, ma cechy gmin wiejskich. Ponad 60% powierzchni Brańska to grunty rolne, prawie 30% stanowią tereny zalesione. 

Powiat z najniższym bezrobociem na Podlasiu cechuje też duża liczba zawodów deficytowych. Zgodnie z wynikami prognozy Barometr zawodów, prowadzonej z inicjatywy resortu pracy we wszystkich polskich województwach i powiatach, największe trudności z zapełnieniem wakatów mają w powiecie bielskim pracodawcy z branży budowlanej – to w niej wskazano najwięcej grup zawodów deficytowych.

Oferty dostępne są też w branży medycznej, służbach mundurowych, części placówek oświatowych, a także przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, w tym spożywczym, transportem i innych firmach.

Co ważne, w powiecie nie zostały wskazane żadne grupy zawodów nadwyżkowych, a więc takich, w których liczba kandydatów przewyższa zapotrzebowanie lokalnych pracodawców.

Szukaj pracy w mieście