Praca Brańsk Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 22

Praca w Brańsku

Brańsk (podlaskie) – podstawowe informacje o mieście 

Leżący w południowej części Podlasia Brańsk liczy ok. 3,7 tys. mieszkańców i zajmuje 32,43 km² powierzchni. To jedno z dwóch miast w powiecie bielskim i zajmuje ok. 2% jego terenu.

Do stolicy województwa – Białegostoku – jest z Brańska 60 km, a do siedziby władz powiatowych – Bielska Podlaskiego – 25 km. Inne sąsiednie miejscowości to: Suraż, Ciechanowiec, Szepietowo, Łapy, Wysokie Mazowieckie. Sieć komunikacyjną miasta tworzą drogi lokalne – powiatowe i gminne oraz droga krajowa nr 66 (relacji Zambrów – Bielsk Podlaski) oraz droga wojewódzka nr 681 (relacji Łapy – Ciechanowiec).

Rynek pracy – Brańsk i okolice 

Wiele miejscowości we wschodniej części Polski boryka się z dużym problem społeczno-gospodarczym, jakim jest bezrobocie. Czy należą do nich również Brańsk, Bielsk Podlaski?

W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła:
● w Polsce – 6,1%,
● w woj. podlaskim – 7,7%,
● w powiecie bielskim – 5,0%.

Powiat wypada więc dobrze na tle województwa, co więcej – jest powiatem z najniższą stopą bezrobocia w Podlaskiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, obsługującym również mieszkańców Brańska, w sierpniu 2020 figurowało 1207 osób bezrobotnych, w tym 608 kobiet. Uprawnionych do pobierania zasiłku było 141 mieszkańców (73 kobiety).

W jakich firmach są dostępne oferty pracy? Brańsk jest siedzibą 362 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Część z nich stanowią jednak samozatrudnieni – wraz z podmiotami liczącymi do 9 zatrudnionych tworzą oni liczną grupę 339 podmiotów. Pracodawców utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy jest w mieście 16, a w 7 największych zakładach pracuje między 50 a 249 osób. Jak zostało wspomniane wyżej, w mieście ani w jego najbliższej okolicy nie rozwija się ciężki przemysł.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, to najbardziej liczną w Brańsku jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 105 podmiotów. Na drugim miejscu jest budownictwo – 66 jednostek, a na trzecim przetwórstwo przemysłowe – 54 podmioty gospodarki narodowej. W mieście sporo jest też firm usługowych.

Spośród wszystkich podmiotów do sektora publicznego należą m.in. Urząd Miasta i Urząd Gminy Brańsk, DPS czy placówki oświatowe – łącznie jednostek budżetowych jest 15 – 10 mikro-, 3 zatrudniające między 10 a 49 osób i 2 o kadrze rzędu 50-249 pracujących, dlatego lokalny rynek pracy kształtują przede wszystkim lokalne firmy. Ich proste struktury organizacyjne pozwalają na elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany w gospodarce.

Liczba podmiotów w mieście nie wydaje się znaczna, warto jednak pamiętać, że Brańsk to niewielka miejscowość, a spora część jego mieszkańców trudni się rolnictwem. Miasto nie jest silnie zurbanizowane i uprzemysłowione, ma cechy gmin wiejskich. Ponad 60% powierzchni Brańska to grunty rolne, prawie 30% stanowią tereny zalesione. 

Powiat bielski i Brańsk – oferty pracy 

Powiat z najniższym bezrobociem na Podlasiu cechuje też duża liczba zawodów deficytowych. Zgodnie z wynikami prognozy Barometr zawodów, prowadzonej z inicjatywy resortu pracy we wszystkich polskich województwach i powiatach, największe trudności z zapełnieniem wakatów mają w powiecie bielskim pracodawcy z branży budowlanej – to w niej wskazano najwięcej grup zawodów deficytowych.

Oferty dostępne są też w branży medycznej, służbach mundurowych, części placówek oświatowych, a także przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, w tym spożywczym, transportem i innych firmach.

Co ważne, w powiecie nie zostały wskazane żadne grupy zawodów nadwyżkowych, a więc takich, w których liczba kandydatów przewyższa zapotrzebowanie lokalnych pracodawców.