Praca Choroszcz Najnowsze oferty pracy: 8

 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  40,00 - 60,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  7 godz.
  Obserwuj
 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  55,00 - 100,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  7 godz.
  Obserwuj
 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  umowa agencyjna
  1 dzień
  Obserwuj
 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  40,00 - 80,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  1 dzień
  Obserwuj
 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  75,00 - 110,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  1 dzień
  Obserwuj
 • TI Production
  Białystok, Choroszcz
  pracownik fizyczny
  umowa o pracę
  2 dni
  Obserwuj
 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  40,00 - 60,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  2 dni
  Obserwuj
 • Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
  Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Wasilków, Kolno, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn
  45,00 - 100,00 zł netto (+VAT)/godz.
  Praca zdalna
  Rekrutacja online
  specjalista mid / senior / ekspert
  tymczasowa/dodatkowa
  kontrakt B2B
  4 dni
  Obserwuj

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Choroszczy

Choroszcz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Choroszcz to niewielka miejscowość, zarówno pod względem liczby ludności (w końcówce 2019 r. wg danych Urzędu Miejskiego w Choroszczy miasto zamieszkiwały 5723 osoby), jak i zajmowanej powierzchni (prawie 17 kilometrów kwadratowych).

Jakie atrakcje znajdziemy w okolicy? Na terenie gminy leżą obszary chronione, np. Ostoja Narwiańska czy Bagienna Dolina Narwi. Znaleźć tu można także ciekawe zabytki jak pałac Branickich w Choroszczy, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, wraz z klasztorem podominikańskim czy cerkiew pw. Matki Bożej Opiekuńczej.

Poza Choroszczą miejsko-wiejską gminę tworzą 33 miejscowości wiejskie. Gmina liczy ok. 15,2 tys. mieszkańców, rozciąga się na 164 kilometrach kwadratowych, od wschodu graniczy z Białymstokiem. Choroszcz należy do miast w województwie podlaskim leżących w jego centralnej części. Układ komunikacyjny miejscowości pozwala na sprawne przemieszczanie się nie tylko do sąsiednich miejscowości, ale i leżących dalej większych ośrodków miejskich. Choroszcz leży przy szlaku drogowym o znaczeniu międzyregionalnym – drodze ekspresowej S8 (w ciągu europejskiej trasy E67), łączącej Warszawę z Białymstokiem.

Dystans między centrum Choroszczy a centrum stolicy województwa wynosi 14 kilometrów, a odległość od stolicy Polski to 188 km. Bliskość dużego ośrodka miejskiego z jednej strony napędza rozwój gospodarczy mniejszych, ościennych gmin, z drugiej jednak wpływa na odpływ siły roboczej, inwestycji. Gmina Choroszcz należy do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. BOF działa na rzecz rozwoju powiązanych z Białymstokiem przestrzennie i funkcjonalnie miejscowości oraz całego regionu.

Rynek pracy, oferty pracy – Choroszcz

W Choroszczy działają przedsiębiorstwa o różnej wielkości, jednak ze względu na wymogi związane z ochroną przyrody niemożliwe jest funkcjonowanie tutaj dużych fabryk, zakładów produkcyjnych przemysłu ciężkiego.

W całej miejsko-wiejskiej gminie działa 1661 podmiotów gospodarki narodowej. Co ciekawe, większość – 1118 – ma swoją siedzibę na terenach wiejskich gminy (dane GUS, REGON, stan na 30 września 2020 r.), co można powiązać z położeniem w ciągu trasy S8.

Podmioty w gminie względem przewidywanej liczby pracujących oraz struktury własności dzielą się następująco:
    • 1595 podmiotów, w tym 4 z sektora publicznego, to samozatrudnieni i podmioty liczące do 9 pracowników,
    • 55 podmiotów, z czego 4 jednostki budżetowe, zatrudniają między 10 a 49 osób,
    • 10 podmiotów, 3 publiczne, utrzymują między 50 a 249 miejsc pracy,
    • 1 największy podmiot reprezentuje sektor publiczny i liczy między 250 a 999 pracowników.

W sektorze prywatnym najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

Najwięcej podmiotów w gminie działa w sekcjach PKD:
    • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 376,
    • budownictwo – 300,
    • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 168,
    • przetwórstwo przemysłowe – 159,
    • transport i gospodarka magazynowa – 119.

Sporo jest też różnego rodzaju firm usługowych. 

O sytuacji na rynku pracy wiele mówi stopa bezrobocia rejestrowanego – oddająca stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo w danej populacji. Wskaźnik ten cyklicznie oblicza Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%. Wartość oszacowana dla województwa podlaskiego była wyższa – 7,6%.

W powiecie białostockim wskaźnik bezrobocia utrzymuje się powyżej średniej wojewódzkiej. Wynosi 9,1%, a aktywizacja zawodowa mieszkańców i walka z bezrobociem stanowią ważne zadanie instytucji rynku pracy. W samym Białymstoku sytuacja jest o lepsza – stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła tu 6,6%.

W znalezieniu pracy, zdobyciu nowych kwalifikacji czy środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej mieszkańcom Białegostoku i powiatu białostockiego pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Warto wiedzieć, że osoby z 4 gmin powiatu (Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne) są obsługiwane przez filię urzędu zlokalizowaną w Łapach.

Szukaj pracy w mieście