Praca Siemiatycze

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 296

Praca w Siemiatyczach

Siemiatycze leżą w południowej części województwa podlaskiego, tuż przy jego  granicy z Mazowieckiem. To siedziba władz powiatu i wiejskiej gminy, tym samym ośrodek administracyjny, z placówkami opieki społecznej i ochrony zdrowia, ale także kulturalny i edukacyjny. W mieście działa niepubliczna szkoła wyższa.

Siemiatycze, województwo podlaskie

Ponadto miejscowość jest lokalnym centrum usługowo-handlowym, z którego korzystają mieszkańcy powiatu. Nie rozwija się tu ciężki przemysł. Co oferuje tutejszy rynek pracy? Czy w Siemiatyczach i okolicach bezrobocie jest dużym problemem?

Siemiatycze – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

  • Miasto zajmuje teren 36 km². Otacza je obszar wiejskiej gminy Siemiatycze.
  • Liczba mieszkańców Siemiatycz wynosi 14,3 tys. osób. Na przestrzeni lat widać wyraźnie, że populacja miejscowości się zmniejsza. Przykładowo w 2012 r. Siemiatycze zamieszkiwało 14,8 tys. osób (dane GUS).
  • Siemiatycze to jedyna gmina miejska w powiecie, w skład którego wchodzą też: gmina miejsko-wiejska Drohiczyn i siedem gmin wiejskich.
  • Siemiatycze mogą pochwalić się czystym powietrzem, rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną i infrastrukturą techniczną.
  • Siemiatycze i stolicę województwa dzieli ok. 100 km, do Warszawy jest ok. 150 km. Miejscowość leży niedaleko granicy polsko-białoruskiej oraz kilku ośrodków miejskich, m.in. Drohiczyna, Łosic, Brańska, Kleszczeli, Ciechanowca czy Sokołowa Podlaskiego.
  • Na układ komunikacyjny Siemiatycz składają się dwie drogi krajowe (nr 19 z Kuźnicy Białostockiej do Barwinka, nr 62 ze Strzelna do Siemiatycz), trzy drogi wojewódzkie (nr 640 – Siemiatycze – granica Polsko-białoruska, nr 690 – Czyżew – Siemiatycze oraz nr 693 – Siemiatycze – Kleszczele), sieć dróg powiatowych i gminnych.

Rynek pracy, oferty pracy – Siemiatycze

W rejestrze REGON na koniec sierpnia 2020 r. figurowały 1393 podmioty gospodarki narodowej z siedzibą w Siemiatyczach. Jeśli chodzi o podział ze względu na strukturę własności:

  • 50 podmiotów reprezentuje sektor publiczny,
  • 1331 należy do sektora prywatnego, z czego 1121 to osoby fizyczne.

W mieście najwięcej jest jednostek mikro-, od 0 do 9 osób zatrudniają 1332 podmioty. Między 10 a 49 miejsc pracy generują 52 siemiatyckie podmioty, a 6 – od 50 do 249 miejsc. Trzech największych pracodawców, z czego dwa przedsiębiorstwa prywatne, zatrudnia między 250 a 999 osób.

Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych w REGON nie jest szczególnie zróżnicowana. Dominują tu handel i usługi, dobrze rozwinięte jest też budownictwo i przetwórstwo przemysłowe (głównie rolno-spożywcze oraz przetwórstwo drewna).

Bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, a także pracodawców z Siemiatycz obsługuje Powiatowy Urząd Pracy. W końcówce sierpnia 2020 r. w jego rejestrze figurowało około tysiąca bezrobotnych. Wg danych GUS w tym miesiącu stopa bezrobocia w powiecie siemiatyckim wyniosła 6,0%. Był to powiat z jednym z niższych wskaźników bezrobocia w województwie podlaskim, w którym średnia wyniosła 7,7%. Dla porównania stopa bezrobocia wyliczona na koniec sierpnia 2020 r. dla Polski miała wartość 6,1%.

W gospodarce Podlasia wciąż dominuje rolnictwo. W większych miastach działają jednak zakłady produkcyjne i specjalistyczne firmy, dlatego przeglądając oferty pracy w województwie podlaskim, warto sprawdzić, w jakich jego częściach można rozwijać się w wybranym zawodzie. Tego typu informacji dostarcza m.in. badanie Barometr zawodów – prognoza zapotrzebowania na rynku pracy z podziałem na województwa i powiaty, opracowywana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z nią największy deficyt dotyczy kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Przeszkodą w podjęciu pracy jest brak uprawnień i doświadczenia kandydatów z jednej strony oraz niskie zarobki z drugiej. Niedobór cechuje jednak o wiele więcej grup pracowników, m.in. z branży budowlanej, transportowej i spedycyjnej, spożywczej, IT oraz z zakładów przemysłowych. 

Praca w Siemiatyczach powinna czekać na pracowników sektora usług medycznych i opiekuńczych oraz sektora edukacji. Warto zapoznać się z pełną listą profesji, których przedstawicieli brakuje na lokalnym rynku.

W Barometrze zawodów 2020 wyszczególnione zostały jedynie dwie grupy zawodów nadwyżkowych. Są to ekonomiści i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.

PUP Siemiatycze:

Adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
E-mail: bisi@praca.gov.pl
Telefon: (85) 6566013.

Szukaj pracy w mieście