Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
praca stacjonarna
102 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 126136

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań

 • Zapobiega, rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objęte obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym choroby Aujeszkyego
 • Kontroluje dobrostan drobiu, realizuje krajowy program zwalczania niektórych serotypów pałeczek Salmonella w stadach drobiu
 • Kontroluje warunki weterynaryjne i prowadzi nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt
 • Planuje i prowadzi nadzór merytoryczy nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkoli ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontroluje pod względem merytorycznym dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 • Nadzoruje terminowość badań kontrolnych związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych. Prowadzi badania kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku choroby niebieskiego języka, ocenia stan epizootyczny powiatu łomżyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdania związane z realizowanymi zadaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w zawodzie lekarza weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe