Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk
starszy specjalista (senior)
82 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 102314

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - wysiłek fizyczny, - zagożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zobowiązań rzeczowych zaciągniętych przez jednostkę w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych,
 • uzgadnianie w okresach sprawozdawczych stanu zobowiązań budżetowych w stosunku do kontrahentów zewnętrznych,
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzania przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów do pogramu w celu dokonania wymaganych płatności,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie zobowiązań wymaganych w celu prezentacji aktualnej sytuacji finansowej jednostki,
 • realizacja zajęć wierzytelności złożonych przez komorników w stosunku do zobowiązań przypadającym kontrahentom zewnętrznym,
 • wstępna weryfikacja poprawności i kompletności przedkładanych dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o Policji
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • koumikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty