Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Koszalin
79 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 113613

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 •  stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy
  - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 •  stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda oraz ruchomy podjazd, urządzenia higieniczno-sanitarne na jednej kondygnacji - w przyziemiu)

 • jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim

 • warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestniczy w zewnętrznych kontrolach w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach
 • bierze udział w kontrolach wewnętrznych w wydziałach i biurach ZUW
 • weryfikuje terminowość i sposób wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych
 • opracowuje zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych czynności kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej lub w obszarze kontroli lub w obszarze finansów
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie: księgowości, kontroli, finansów publicznych, audytu

Podobne oferty