Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Koszalin
71 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 114090

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Sporadyczne wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodu służbowego. Kontrola warunków pracy w terenie odbywa się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych. Praca powyżej 4 godzin dziennie przed monitorem ekranowym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Siedziba Inspektoratu znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Do siedziby prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od przodu budynku po 6 stopniach schodów oraz wejście tylne od strony parkingu. Wejście tylne jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (opuszczana pochylnia). Brak przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w siedzibie i oddziałach WIORiN w Koszalinie.
 • Szkoli pracowników WIORiN w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Pełni nadzór nad prawidłową organizacją stanowisk pracy w zakresie bhp i ppoż.
 • Prowadzi postępowania powypadkowe pracowników.
 • Opracowuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, aktualizuje instrukcje bhp.
 • Inicjuje działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach administrowanych przez WIORiN.
 • Prowadzi sprawy związane z odzieżą roboczą, ochronną, mundurami dla pracowników granicznych WIORiN oraz artykułami ppoż.
 • Współpracuje z medycyną pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Opiniuje wnioski pracowników dot. zwrotu za okulary do pracy przed monitorem komputera.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie techniczne z zakresu bhp
lub
co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • Ukończony kurs dla inspektorów ppoż.
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, narzędzi biurowych i programów komputerowych MS Office.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów: ogólnych bhp i ppoż, kodeksu pracy w zakresie bhp.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 • Kompetencje miękkie: Bardzo dobra organziacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętność planowania i inicjatywa w działaniu, umiejętność sporzadzania pism i stosowania prawa w praktyce, odpowiedzialność i wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty