Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Krosno
89 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 80326

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak dźwigu osobowego, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi egzekucję administracyjną należności pieniężnych
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych
 • Orzeka w sprawach postepowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Prowadzi sprawy związane z likwidacją towarów zajętych i przejętych w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym w zakresie towarów unijnych
 • Wykonuje kary i środki karne oraz wykonuje zabezpieczenia kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Wykonuje orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w obszarze podatków lub księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego oraz przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe