Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Wąbrzeźno
50 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Wąbrzeźno
Ogłoszenie o naborze Nr 79415

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, bez windy. Praca w godzinach  od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • nadzorowanie sporządzania projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem
 • przygotowywanie sprawozdań
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • realizowanie wydatków i dochodów budżetowych
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem
 • opracowywanie procedur dotyczących, min.: rachunkowości, kontroli finansowej, procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, gospodarki materiałowej i mienia
 • prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych do dochodów oraz wydatków i kosztów budżetowych
 • sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych i opiekuńczych
 • naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i sporządzanie deklaracji i raportów w celu rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • prowadzenie ewidencji analitycznej ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • dekretowanie dokumentów księgowych
 • sporządzenie przelewów w celu realizacji płatności
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z kadrami inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też osoba, która posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Microsoft Office; • umiejętność obsługi programu PŁATNIK, • umiejętność obsługi programu BeSTia • znajomość obsługi programów finansowo - księgowych: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace firmy Info-System oraz Radix
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK, •
 • umiejętność obsługi programu BeSTia
 • znajomość obsługi programów finansowo - księgowych: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace firmy Info-System oraz Radix