Praca Jabłonowo Pomorskie

Najnowsze oferty pracy: 408

Praca w Jabłonowie Pomorskim

Jabłonowo Pomorskie to miasto w województwie kujawsko-pomorskim, graniczące z województwem warmińsko-mazurkim. Znajduje się w powiecie brodnickim i stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy. 

Jabłonowo Pomorskie jest ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, przede wszystkim o zasięgu lokalnym.

Miasteczko stwarza przyjazne warunki do życia. Położone jest na skraju wyjątkowo malowniczego kompleksu leśnego Brodnickiego Parku Krajobrazowego, wśród licznych jezior. Okolica służy wypoczynkowi i uprawianiu sportu na świeżym powietrzu. 

Jak wygląda sytuacja społeczno-ekonomiczna tego miasta i kto ma spore szanse na znalezienie w Jabłonowie Pomorskim pracy?

Jabłonowo Pomorskie – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Jabłonowa Pomorskiego na mapie Polski należy szukać na północny-wschód od Bydgoszczy i Torunia, na wschód od Grudziądza. Miasteczko zajmuje powierzchnię 3,36 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego też nie jest duża – wynosi około 3,7 tys. osób. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 56, kod pocztowy 87-330 i oznaczenie rejestracji pojazdów CBR. 

Jabłonowo Pomorskie jest jednym z trzech miast powiatu brodnickiego. Stolicę powiatu stanowi oddalona o około 22 kilometry Brodnica. Do powiatu należy ponadto Górzno. Dystans między nim a Jabłonowem Pomorskim wynosi 45 kilometrów. 

Jabłonowo Pomorskie a wybrane miasta w regionie – odległości:

 • Bydgoszcz – 103 kilometry, 
 • Toruń – 75 kilometrów, 
 • Iława – 42 kilometry,
 • Grudziądz – 41 kilometrów. 

Na infrastrukturę transportową Jabłonowa Pomorskiego składają się przede wszystkim drogi lokalne – gminne i powiatowe, a także droga wojewódzka nr 543 (wiodąca między innymi do Brodnicy). 
 
W miejscowości znajduje się siedziba władz samorządowych:

 • Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
  Adres: ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
  Telefon: 56 697 68 00

Z kolei urząd pracy właściwy dla miasteczka zlokalizowany jest w Brodnicy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy
  Adres: ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica
  Telefon: 56 649 89 40

Miejscowość cechuje bardzo długa, sięgająca średniowiecz historia. Przez wieki rozwijała się jako wieś, a potem osiedla, prawa miejskie uzyskała w XX wieku – w 1962 roku. Do dziś można podziwiać kilka ciekawych zabytków Jabłonowa Pomorskiego, przede wszystkim neogotycki pałac Narzymskich wraz z parkiem, a także kościoły – św. Wojciecha i Chrystusa Króla. 

Życie kulturalne miasteczka, a także różnego rodzaju wydarzenia rekreacyjno-sportowe organizuje tutejsze Centrum Kultury i Sportu. W Jabłonowie Pomorskim działa też 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Kształcenie dzieci i młodzieży odbywa się na poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym (do Zespołu Szkół należą między innymi liceum ogólnokształcące, liceum z oddziałem przygotowania wojskowego,  technikum logistyczne, technikum żywienia i usług gastronomicznych, szkoła branżowa I stopnia). 

Rynek pracy, oferty pracy – Jabłonowo Pomorskie

Miejscowość stanowi główny ośrodek handlowo-usługowy. Rozwija się tu także przemysł, choć na niedużą skalę. Zlokalizowane w Jabłonowie Pomorskim firmy produkcyjne działają między innymi w branżach meblowej, spożywczej, elektronicznej, opakowań. 

Zgodnie z prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrem REGON (stan na koniec marca 2021 r.):

 • w mieście Jabłonowo Pomorskie działają 364 podmioty gospodarki narodowej (351 mikro, zatrudniające do 9 pracowników, 10 małych, o kadrze rzędu 10-49 osób, a także 3 średniej wielkości, tworzące 50-249 miejsc pracy);
 • na obszarze wiejskim gminy mieści się 308 podmiotów gospodarki narodowej (301 mikro, 6 małych, 1 średni). 

Ani na terenie miasta, ani w całej gminie miejsko-wiejskiej nie ma dużych zakładów pracy. 

Miasto tworzy mały i dość ograniczony rynek pracy, dlatego szukając tu zatrudnienia, warto brać pod uwagę także okoliczne miejscowości. Zapotrzebowanie rynku pracy w powiecie brodnickim oddaje coroczne badanie wykonywane z inicjatywy resortu pracy Barometr zawodów. Zgodnie z nim w 2021 r. w powiecie zanotowano 30 grup profesji deficytowych (czyli takich, których przedstawiciele są poszukiwani przez pracodawców). Na liście znajdują się:

 • z branży budowlanej – brukarze, dekarze i blacharze, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • z motoryzacji, branży elektromaszynowej – blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, lakiernicy, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, 
 • z pozostałej produkcji przemysłowej – robotnicy obróbki drewna i stolarze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
 • z gastronomii – szefowie kuchni, kucharze, piekarze, 
 • z transportu – kierowcy ciężarówek, 
 • z oświaty – nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 
 • z opieki medycznej – fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, ratownicy medyczni, 
 • z pozostałych usług – fryzjerzy. 

Szukaj pracy w mieście