Ogłoszenie numer: 1882256, z dnia 2018-01-17

POLITECHNIKA GDAŃSKA - WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Uczelnia Wyższa Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Starszy referent

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Nr Ref.: 13/WFM/2017

 

Opis stanowiska

1. Obsługa administracyjno-biurowa katedr m.in. :

 • rozliczanie godzin dydaktycznych pracowników katedr
 • współpraca z wydziałem w zakresie sporządzania planu zajęć
 • sporządzanie raportów z działalności katedr
 • prowadzenie kalendarza spotkań Kierowników Katedr 
 • ewidencja i archiwizacja dokumentacji
 • organizacja przyjazdów gości
 • pomoc w wyjazdach pracowników
 • kontakt z Działem Projektów PG
 • inne zadania zlecone przez Kierowników Katedr

2. Obsługa Prodziekana ds. Nauki, w tym:

 • uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących raportów, sprawozdań i wniosków grantowych z Działu Obsługi Badań Naukowych
 • sporządzanie raportów, sprawozdań, wniosków grantowych takich jak: sprawozdania dla GUS, wniosek i sprawozdanie DS, ankieta jednostki, raport z działalności Wydziału.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie średnio zaawansowanym)
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • sprawność w wykorzystywaniu IT (MS Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych

Oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu. Praca w zespole 2-osobowym.

Wynagrodzenie

Od 2500 do 3000 PLN

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl