Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

100 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22296

Warunki pracy

Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, praca przy komputerze

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca powyżej 4 h na dobę przy monitorze ekranowym.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek urzędu dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych
 • Prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu
 • Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących
 • Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP
 • Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), weryfikacja danych w rejestrach lokalnych oraz rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE
 • Realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomienie o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu skarbowego zadań przy wykorzystywaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (594)
  Wałbrzych (38)
  Legnica (51)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (158)
  Toruń (95)
  Lubelskie:
  Lublin (98)
  Chełm (20)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (791)
  Tarnów (33)
  Nowy Sącz (32)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1701)
  Radom (63)
  Płock (35)
  Opolskie:
  Opole (111)
  Nysa (18)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (80)
  Przemyśl (14)
  Podlaskie:
  Białystok (92)
  Suwałki (29)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (333)
  Gdynia (129)
  Słupsk (33)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (89)
  Elbląg (25)
  Ełk (9)
  Wielkopolskie:
  Poznań (487)
  Kalisz (44)
  Konin (31)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (257)
  Koszalin (58)
  Kołobrzeg (25)
  Auchan (138)
  Tesco (382)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (13)
  ABB (53)
  Accenture (154)
  Luxoft (172)
  PKO BP (0)
  KPMG (32)
  Orange (12)
  IKEA (5)
  Budimex (34)

  Rekrutują z Praca.pl