Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Korczowa

225 dni temu

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Korczowa
Ogłoszenie o naborze Nr 29704

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno – biurowym (czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, system jednozmianowy - 8 godzinny),
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie), konieczność poruszania się po obiekcie,
- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku, który nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy),
- brak podległych pracowników,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz inne urządzenia biurowe (np. telefon, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner),
- na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników,
- brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań,
- kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z pracownikami urzędu pocztowego lub kurierami w celu przekazania lub przyjęcia korespondencji.

Stanowisko utworzone w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-administracyjnej Placówki polegającej na bieżącym prowadzeniu ewidencji dokumentów niejawnych oraz jawnych otrzymywanych, wysyłanych i wydawanych, jak również ich terminowym dostarczaniu do właściwych adresatów.
Od pracownika wymaga się: opanowania przy wykonywaniu obowiązków, jak również umiejętności łatwej komunikacji, prostego i jasnego przekazywania wiedzy dotyczącej wytwarzania dokumentów oraz korygowania błędów w dokumentacji. Wymagana jest również umiejętność interpretacji przepisów i aktualizacji posiadanej wiedzy. Stanowisko Starszego referenta wymaga systematyczności, dynamiczności, pilności i samodzielności w realizacji zadań. Występuje duża różnorodność zadań ze względu na obieg dokumentów niejawnych i jawnych, który odbywa się wg. ściśle określonych regulacji, a osoba zatrudniona zobowiązana jest do wyboru odpowiedniego trybu postępowania lub procedury działania z określonymi przypadkami przetwarzania informacji niejawnych i jawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi trwałe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne, przyjmuje, przesyła, przechowuje, przekazuje oraz rejestruje niejawną i jawną korespondencję wchodzącą i wychodzącą w celu kontroli właściwego obiegu dokumentów.
 • Sprawdza poprawność dokumentów niejawnych oraz jawnych pod względem formalnym, zgodność załączników ze stanem faktycznym w celu podjęcia decyzji o przyjęciu dokumentu do rejestracji, bądź odmowie przyjęcia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.
 • Udziela interesantom informacji w zakresie problematyki leżącej w kompetencjach kancelarii ogólnej, a w razie konieczności kieruje ich do właściwych jednostek albo komórek organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Prowadzi ewidencję pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych w celu zapewnienia właściwego rozdysponowania i gospodarowania nimi.
 • Obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą (e-PUAP) w celu przekazania jej komendantowi placówki, rozlicza i sporządza comiesięczne zestawienia przesyłek krajowych i międzynarodowych w celu dokonywania płatności za wystawione faktury BiOSG przez Pocztę Polską.
 • Bieżąco organizuje i planuje odbieranie od posiadaczy dokumentów niejawnych i jawnych, podejmuje decyzje związane z archiwizacją lub wpisaniem ich na protokół brakowania w celu rozliczenia z dokumentów niejawnych i jawnych Placówki.
 • Ściśle współpracuje z komisją ds. przeglądu dokumentów niejawnych, realizuje zadania w zakresie zmian lub znoszenia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w celu realizacji obowiązujących reguł prawnych, odnotowuje fakt zmiany klauzuli tajności dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych.
 • Udostępnia i wydaje materiały osobom uprawnionym, porządkuje posiadany zasób materiałów oraz egzekwuje zwrot materiałów niejawnych e celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów niejawnych i jawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
 • umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (750)
  Wałbrzych (62)
  Legnica (104)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (245)
  Toruń (142)
  Lubelskie:
  Lublin (247)
  Chełm (25)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (937)
  Tarnów (55)
  Nowy Sącz (72)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2321)
  Radom (157)
  Płock (94)
  Opolskie:
  Opole (229)
  Nysa (91)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (156)
  Przemyśl (46)
  Podlaskie:
  Białystok (140)
  Suwałki (47)
  Łomża (21)
  Pomorskie:
  Gdańsk (476)
  Gdynia (201)
  Słupsk (67)
  Śląskie:
  Katowice (513)
  Częstochowa (172)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (176)
  Elbląg (133)
  Ełk (79)
  Wielkopolskie:
  Poznań (705)
  Kalisz (75)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (334)
  Koszalin (80)
  Kołobrzeg (34)
  Auchan (165)
  Tesco (72)
  Inditex (45)
  Leroy Merlin (139)
  Bricoman (9)
  STRABAG (10)
  ABB (25)
  Accenture (233)
  Carrefour (94)
  PKO BP (326)
  PwC (27)
  KPMG (39)
  Orange (23)
  IKEA (31)
  Budimex (45)

  Rekrutują z Praca.pl