Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

34 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 63628

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.271,46 zł brutto, przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:15 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • analizowanie i wyjaśnianie wpłat, które wpłynęły bezpośrednio na wspólny rachunek (KDW Centrum) oraz monitorowanie
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie wyjaśniania wpłat zaksięgowanych na koncie wpływy do wyjaśnienia
 • współpraca z NBP oraz Pocztą Polską SA w celu wyjaśnienia i przekierowania wpłat na właściwe mikrorachunki podatników/urzędów skarbowych
 • kierowanie wpłat, które wpłynęły na wspólny rachunek bankowy do wyjaśnienia na odpowiednie konta podatników/urzędów skarbowych obsługiwanych w P2BPlus, SSP i Zefir
 • dokonywanie zwrotów wpłat na rachunek nadawcy, gdy nie dotyczą one zobowiązań, do poboru których są wyznaczeni naczelnicy urzędów skarbowych
 • składanie reklamacji do NBP oraz Poczty Polskiej SA w procesie wyjaśniania płatności zaewidencjonowanych na koncie KDW Centrum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent