Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Zielona Góra
74 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 76794

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,


- przyjmowanie interesantów w zakresie zajmowanego stanowiska pracy,


- sporadyczne wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, laptop, materiały pracy biurowej,


- bariery architektoniczne: brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • przygotowywanie zaświadczeń w sprawach przedstawianych we wnioskach składanych przez osoby objęte prowadzeniem ewidencji,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie spełniania powszechnego obowiązku obrony,
 • przygotowywanie projektow decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach przedstawianych we wnioskach składanych przez osoby objęte prowadzeniem ewidencji,
 • opracowywanie korespondencji do organów administracji publicznej, zakładów pracy, sądów w zakresie zmian zachodzących w ewidencji,
 • udział w opracowywaniu analiz, bilansów, sprawozdań i zestawień dotyczących prowadzonej ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie stanowiska
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych