Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdańsk
67 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 81097

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek nie posiada windy

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i uposażeniami
 • Dokonuje rozliczeń Izby jako płatnika
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość zagadnień wynikających z przepisów: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; znajomość zagadnień związanych z naliczaniem, rozliczaniem i odprowadzaniem składek na PPK
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe