Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. Wsparcia działu ekspansji (m/f) - język niemiecki (C1/C2)

  PROFIT HR ALEKSANDRA KNAPCZYK   Katowice, Szopienice Centrala  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   8 500 - 9 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  3 godz.
  Praca stacjonarna Zakres obowiązków: Wspieranie działań strategicznych i operacyjnym działu ekspansji; Utrzymywanie stałego kontaktu z osobami w ekspansji terenowej oraz z centralą w Niemczech; Korespondencja pisemna i ustna z działem ekspansji w Niemczech; Przygotowywanie prezentacji lokali...
 • Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Rozliczania Należności w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  2 dni
  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: rozpatrywanie wniosków o rozłożenie na raty, odroczenie bądź umorzenie spłaty zobowiązań oraz zawieranie ugód z dłużnikami w tym zakresie, rozliczanie skutków finansowych kontroli, czynności sprawdzających u świadczeniodawców, weryfikacji...
 • Pracownik Administracyjno - Biurowy

  Bowim S.A.   Sosnowiec  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: obsługa dedykowanego programu komputerowego magazynowo-sprzedażowego oraz procesów wystawiania dokumentów i obsługi klienta. Uwaga! Praca 3 zmianowa / 5 dni w tygodniu;
 • Koordynator ds. pracowników tymczasowych

  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Opis stanowiska: Przygotowywanie i monitorowanie harmonogramów czasu pracy pracowników, Aktywna współpraca z innymi działami firmy.
 • Administrator Sprzedaży

  Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.   Czeladź, Wiosenna 2  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  13 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie umów sprzedaży maszyn nowych, używanych oraz umów wynajmu maszyn na podstawie ustalonych procedur; Nadzór i wspieranie procesu rezerwacji oraz fakturowania maszyn; Współpraca z regionalnymi przedstawicielami handlowymi; Współpraca z Działem Marketingu i...
 • Referent ds. Księgowości

  Indyk-Śląsk Sp. z o.o.   Wieszowa  
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska Dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupowych i kosztowych, prowadzenie rejestru VAT; Wprowadzanie wyciągów bankowych; znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska; Archiwizacja dokumentów;
 • Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  relokacja do:
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Jarosławiec (pow. sławieński, gm. Postomino)
  specjalista (mid)  pełny etat   5 500 - 10 600 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  21 godz.
  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości; organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy, kompleksowe wsparcie w obszarze...
 • Referent ds. rozliczeń i gospodarki magazynowej

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie; znajomość zasad gospodarki magazynowej; umiejętność obsługi komputera i programu MS Excel; łatwość w nawiązywaniu kontaktów handlowych; umiejętność organizacji pracy; zaangażowanie w wykonywane obowiązki; dyspozycyjność, sumienność i...
 • Referent ds. Księgowości

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  OPIS STANOWISKA: rejestracja faktur i innych dokumentów finansowych przychodzących i wychodzących z firmy; weryfikacja i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; rozliczanie i uzgadnianie sald kont księgowych; księgowanie wyciągów bankowych; windykacja należności;...
 • Referent ds. obsługi klienta

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  OPIS STANOWISKA: prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w systemie komputerowym oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w firmie; współpraca z kooperantami; dbanie o należyty poziom obsługi klienta; przygotowanie rozliczeń dla klientów oraz potwierdzanie danych zawartych w dokumentacji;
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Katowice
93 dni temu
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116698

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą wysiłek fizyczny, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19

Zakres zadań

 • prowadzi składnice akt, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy oraz prowadzi ewidencje archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej,
 • sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne i niearchiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A,B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Katowicach w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumenatcji,
 • sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na odpływ nowych materiałów,
 • wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli a także prowadzi ewidencje udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej,
 • uczestniczy w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt,
 • potwierdza za zgodność z oryginałem kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz dokonuje skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • udziela instruktaży pracownikom, funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,
 • współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli "ścisłe tajne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs archiwisty
 • rok pracy w archiwum
 • zgoda do przetwarzania danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

 • Specjalista ds. Wsparcia działu ekspansji (m/f) - język niemiecki (C1/C2)

  PROFIT HR ALEKSANDRA KNAPCZYK   Katowice, Szopienice Centrala  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   8 500 - 9 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  3 godz.
  Praca stacjonarna Zakres obowiązków: Wspieranie działań strategicznych i operacyjnym działu ekspansji; Utrzymywanie stałego kontaktu z osobami w ekspansji terenowej oraz z centralą w Niemczech; Korespondencja pisemna i ustna z działem ekspansji w Niemczech; Przygotowywanie prezentacji lokali...
 • Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Rozliczania Należności w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  2 dni
  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: rozpatrywanie wniosków o rozłożenie na raty, odroczenie bądź umorzenie spłaty zobowiązań oraz zawieranie ugód z dłużnikami w tym zakresie, rozliczanie skutków finansowych kontroli, czynności sprawdzających u świadczeniodawców, weryfikacji...
 • Pracownik Administracyjno - Biurowy

  Bowim S.A.   Sosnowiec  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: obsługa dedykowanego programu komputerowego magazynowo-sprzedażowego oraz procesów wystawiania dokumentów i obsługi klienta. Uwaga! Praca 3 zmianowa / 5 dni w tygodniu;
 • Koordynator ds. pracowników tymczasowych

  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Opis stanowiska: Przygotowywanie i monitorowanie harmonogramów czasu pracy pracowników, Aktywna współpraca z innymi działami firmy.
 • Administrator Sprzedaży

  Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.   Czeladź, Wiosenna 2  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  13 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie umów sprzedaży maszyn nowych, używanych oraz umów wynajmu maszyn na podstawie ustalonych procedur; Nadzór i wspieranie procesu rezerwacji oraz fakturowania maszyn; Współpraca z regionalnymi przedstawicielami handlowymi; Współpraca z Działem Marketingu i...
 • Referent ds. Księgowości

  Indyk-Śląsk Sp. z o.o.   Wieszowa  
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska Dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupowych i kosztowych, prowadzenie rejestru VAT; Wprowadzanie wyciągów bankowych; znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska; Archiwizacja dokumentów;
 • Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  relokacja do:
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Jarosławiec (pow. sławieński, gm. Postomino)
  specjalista (mid)  pełny etat   5 500 - 10 600 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  21 godz.
  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości; organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy, kompleksowe wsparcie w obszarze...
 • Referent ds. rozliczeń i gospodarki magazynowej

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie; znajomość zasad gospodarki magazynowej; umiejętność obsługi komputera i programu MS Excel; łatwość w nawiązywaniu kontaktów handlowych; umiejętność organizacji pracy; zaangażowanie w wykonywane obowiązki; dyspozycyjność, sumienność i...
 • Referent ds. Księgowości

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  OPIS STANOWISKA: rejestracja faktur i innych dokumentów finansowych przychodzących i wychodzących z firmy; weryfikacja i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; rozliczanie i uzgadnianie sald kont księgowych; księgowanie wyciągów bankowych; windykacja należności;...
 • Referent ds. obsługi klienta

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  OPIS STANOWISKA: prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w systemie komputerowym oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w firmie; współpraca z kooperantami; dbanie o należyty poziom obsługi klienta; przygotowanie rozliczeń dla klientów oraz potwierdzanie danych zawartych w dokumentacji;