Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Bydgoszcz

78 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci

Nr Ref.: DE/WEB/SS1/10/18

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami,
 • Wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,
 • Współpraca przy wykonywaniu okresowej oceny oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów,
 • Współpraca przy sporządzaniu planu utrzymania technicznego majątku sieciowego, w tym w zakresie weryfikacji przygotowywanych planów oraz zgłaszania zabiegów nieplanowych do Systemu Asset Management (AM),
 • Opracowywanie części technicznych Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia (SPZ) dokumentacji przetargowej dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • Współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań remontowych do planu remontów,
 • Organizacja i prowadzenie w ramach swoich kompetencji prac komisji/ zespołów odbiorów w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych oraz zadań inwestycyjnych,
 • Prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów,
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych obiektów i instalacji oraz dokumentacji inwestycyjnej,
 • Przygotowywanie i organizowanie usuwania usterek/ awarii urządzeń i systemów,
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez firmy zewnętrzne,
 • Udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń i sporządzanie projektów Protokołów Komisji Badania Zakłóceń oraz sporządzanie projektów Kart Zakłóceń,
 • Wypełnianie obowiązków dotyczących wdrożonego w PSE S.A. systemu zarządzania środowiskowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – Pre-Intermediate,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, NormaPro,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.


 

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier

Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Inżynier Praca Inżynier

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (781)
Wałbrzych (47)
Legnica (126)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (265)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (933)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2213)
Radom (172)
Płock (90)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (463)
Gdynia (239)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (598)
Częstochowa (185)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (169)
Elbląg (136)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (672)
Kalisz (94)
Konin (68)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (144)
Tesco (147)
Inditex (61)
Leroy Merlin (171)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (107)
Carrefour (126)
PKO BP (369)
PwC (12)
KPMG (29)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (19)

Rekrutują z Praca.pl