Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

5 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 37569

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów planów kontroli przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Udział w kontrolach w zakresie działania: a) powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej b) powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Udział w czynnościach kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działań powiatowych służb nadzoru budowlanego, przygotowywanie projektów odpowiedzi.
 • Udział w czynnościach kontrolnych w stosunku do pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie.
 • Udział w czynnościach wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych.
 • Udział w inspekcji w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z prowadzonych tematycznych spraw oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w w obszarze unormowanym ustawą Prawo budowlane obejmującym czynności polegających na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, języka i treści.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 604
  Na kopercie dopisek: WIK (ZBS) / nr ogłoszenia

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (673)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (167)
  Toruń (111)
  Lubelskie:
  Lublin (173)
  Chełm (30)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (792)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1925)
  Radom (63)
  Płock (59)
  Opolskie:
  Opole (168)
  Nysa (73)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (130)
  Przemyśl (28)
  Podlaskie:
  Białystok (126)
  Suwałki (44)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (395)
  Gdynia (169)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (504)
  Częstochowa (180)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (133)
  Elbląg (71)
  Ełk (59)
  Wielkopolskie:
  Poznań (516)
  Kalisz (75)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (336)
  Koszalin (90)
  Kołobrzeg (42)
  Auchan (87)
  Tesco (116)
  Inditex (42)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (94)
  Accenture (234)
  Carrefour (143)
  PKO BP (297)
  KPMG (44)
  Orange (21)
  IKEA (21)
  Budimex (12)

  Rekrutują z Praca.pl