Starszy specjalista

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Słupsk

96 dni temu

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 70083

Warunki pracy


 • Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.dziennie

 • Praca wykonywana w siedzibie oddziału, pomieszczenia oddziału mieszczą się w budynku PUW w Gdańsku delegatura w Słupsku, na VI piętrze (winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań

 • Koordynuje działania dotyczące wykonywania prac aktualizacyjnych w systemie TERYT
 • Prowadzi i aktualizuje podział terytorialny kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe w dostosowaniu do podziału geodezyjnego i urbanistycznego
 • Wprowadza zmiany do centralnego katalogu ulic
 • Współpracuje z jednostkami prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze statystyki
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera ( MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych