Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
68 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76114

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca administracyjno-biurowa, przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,


-reprezentacja urzędu,


-wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym udział w postępowaniu wyjaśniającym,


-budynek, w którym mieści się urząd częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd).

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych,
  • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
  • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej,
  • reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  • sporzadzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo, administracja lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy
  • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji;
  • czynne prawo jazdy kat. B
  • osługa komputera (MS Office)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • znajomość programu e-dok
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres
  • komunikatywność