Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik / Elektryk (Service Technician) (m/f)

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Sosnowiec

367 dni temu

Career Opportunities
at Amazon

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik / Elektryk (Service Technician) (m/f)
Sosnowiec
Miejsce pracy: Sosnowiec
nr. ref.: 488436

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Reliability Engineering Technician (mechanik/elektryk). Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

Osoba na stanowisku Reliability Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie systemów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • nadawanie priorytetu najlepszym praktykom w zakresie BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach;
 • wykonywanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego sprzętu w obiekcie;
 • szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, i jego efektywne usuwanie;
 • wspieranie stałego doskonalenia poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego;
 • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych;
 • wspieranie osób na stanowisku Senior Reliability Engineering Technician i czerpanie z ich wiedzy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
 • doświadczenie w pracy z systemami planowania konserwacji zapobiegawczej,
 • doświadczenie w wykrywaniu usterek w systemach automatyzacji i zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów,
 • umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych,
 • podstawowe umiejętności w zakresie prac warsztatowych,
 • doświadczenie w konserwacji przenośników oraz pracy z inwerterami/kontrolerami silników,
 • doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP,
 • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
 • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.
PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
 • doświadczenie w pracy obejmującej przełączanie wysokiego napięcia,
 • doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi,
 • doświadczenie w zakresie konserwacji/konfiguracji skanerów kodów kreskowych,
 • doświadczenie w pracy z maszynami drukującymi i etykietującymi.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.

Poznaj

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Utrzymania Ruchu

Inżynier ds. utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w sektorze logistyki lub dystrybucji i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. Inżynier ds. utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację wykorzystywanych pojazdów, maszyn, urządzeń, organizuje okresowe przeglądy techniczne i zleca ewentualne naprawy. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zbieranie i ...
Inżynier ds. Utrzymania Ruchu Praca Inżynier ds. Utrzymania Ruchu

Rekrutują z Praca.pl