Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik / Elektryk (Service Technician) (m/f)

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Sosnowiec

396 dni temu

Career Opportunities
at Amazon

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik / Elektryk (Service Technician) (m/f)
Sosnowiec
Miejsce pracy: Sosnowiec
nr. ref.: 488436

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Reliability Engineering Technician (mechanik/elektryk). Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

Osoba na stanowisku Reliability Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie systemów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • nadawanie priorytetu najlepszym praktykom w zakresie BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach;
 • wykonywanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego sprzętu w obiekcie;
 • szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, i jego efektywne usuwanie;
 • wspieranie stałego doskonalenia poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego;
 • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych;
 • wspieranie osób na stanowisku Senior Reliability Engineering Technician i czerpanie z ich wiedzy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
 • doświadczenie w pracy z systemami planowania konserwacji zapobiegawczej,
 • doświadczenie w wykrywaniu usterek w systemach automatyzacji i zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów,
 • umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych,
 • podstawowe umiejętności w zakresie prac warsztatowych,
 • doświadczenie w konserwacji przenośników oraz pracy z inwerterami/kontrolerami silników,
 • doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP,
 • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
 • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.
PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
 • doświadczenie w pracy obejmującej przełączanie wysokiego napięcia,
 • doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi,
 • doświadczenie w zakresie konserwacji/konfiguracji skanerów kodów kreskowych,
 • doświadczenie w pracy z maszynami drukującymi i etykietującymi.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.

Poznaj

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Utrzymania Ruchu

Inżynier ds. utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w sektorze logistyki lub dystrybucji i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. Inżynier ds. utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację wykorzystywanych pojazdów, maszyn, urządzeń, organizuje okresowe przeglądy techniczne i zleca ewentualne naprawy. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zbieranie i ...
Inżynier ds. Utrzymania Ruchu Praca Inżynier ds. Utrzymania Ruchu

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (48)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (169)
Toruń (99)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (798)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1799)
Radom (73)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (86)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (102)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (345)
Gdynia (147)
Słupsk (38)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (100)
Elbląg (31)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (540)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (276)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (28)
Auchan (145)
Tesco (387)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (14)
ABB (53)
Accenture (130)
Luxoft (174)
PKO BP (276)
KPMG (33)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl