Technolog Żywności
Virtu-Holding sp. z o.o.
Zawiercie
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Grupa Virtu od 1992 roku jest producentem dań gotowych. Ułatwiamy życie milionom Polaków, dostarczając im innowacyjne dania, które wyróżniają się na rynku najwyższą jakością i wyrazistym smakiem. Dbając o najwyższą jakość naszych produktów działamy zgodnie z normą BRC i IFS, przestrzegając międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności. Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację celów, dzięki czemu rozwijamy naszą ofertę oraz organizację.

Technolog Żywności
Miejsce pracy: Zawiercie
Twój zakres obowiązków
 • Nadzór nad produkcją nowych produktów
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji technologicznej
 • Modyfikacja technologii w celu poprawy jakości produktów
 • Współpraca z pozostałymi działami firmy (m.in. jakością, produkcją, marketingiem, sprzedażą, technicznym)
 • Przeprowadzanie kalkulacji i analiz w obszarze produkcji i procesów technologicznych
 • Inicjowanie wdrażania działań oszczędnościowych w zakresie produkcji, wykorzystania surowców i materiałów.
Nasze wymagania
 • Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane w firmie produkcyjnej z branży spożywczej)
 • Wykształcenie wyższe (technologia żywności, kontrola jakości, towaroznawstwo)
 • Mile widziana znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów spożywczych (w tym dań gotowych)
 • Mile widziana znajomość przepisów dotyczących wdrażania do produkcji nowych wyrobów spożywczych
 • Znajomość norm i systemów zarządzania jakością (IFS / BRC, ISO).
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Gotowość do pracy w systemie III-zmianowym.
To oferujemy
 • Samodzielne zadania i wyzwania zawodowe (możliwość realnego wpływu na rozwój firmy i produktu)
 • Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
 • Rozwój kompetencji
 • Wsparcie doświadczonych pracowników na etapie wdrażania
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Prywatne ubezpieczenie na życie
 • Zniżki na produkty firmowe
 • Parking dla pracowników
 • Program rekomendacji pracowników
 • Kawę / Herbatę.

Dołącz do nas!

Wyślij swoje CV.

W CV prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych:

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby obecnych rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji i w załączonych do niej dokumentach przez należące do Grupy Virtu (Virtu Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000375708, Virtu Badania i Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000378363, Virtu Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000535431, Virtu Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000631796) spółki z siedzibą w Zawierciu, przy ulicy Łośnickiej 35, na potrzeby trwających obecnie rekrutacji w Grupie. Mam świadomość, że zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie zgodnie z przekazaną mi Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Grupie Virtu.”

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby innych, przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółki z Grupy Virtu”. Mam świadomość, że zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie zgodnie z przekazaną mi Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Grupie Virtu.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do prac

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji jest spółka Virtu Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Łośnickiej 35, 42-400 Zawiercie, KRS 0000375708, a współadministratorami danych są należące do Grupy Virtu: Virtu Badania i Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Łośnickiej 35, 42-400 Zawiercie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000378363, Virtu Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Łośnickiej 35, 42-400 Zawiercie, KRS 0000535431 oraz Virtu Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Łośnickiej 35, 42-400 Zawiercie, KRS 0000631796.”

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu + 48 32 670 36 16 lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@virtu.com.pl bądź z wykorzystaniem poczty tradycyjnej (adres ul. Łośnicka 35, 42-400 Zawiercie). Administrator i współadministratorzy na podstawie art. 26 ust. 1 RODO uzgodnili, że za kontakt z Państwem w sprawie danych osobowych i za realizację praw osób, których dane dotyczą odpowiada Virtu Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel, podstawy prawne i czas przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), która wyrażana jest poprzez złożenie przez kandydata swojej aplikacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, w związku z którym przesłane nam zostały dokumenty aplikacyjne i nie dłużej niż miesiąc od zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że uzyskamy od kandydata osobną zgodę na wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w takim wypadku będziemy dane przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż do upływu 24 miesięcy. Złożenie aplikacji jest oczywiście dobrowolne, ale w toku procesu rekrutacyjnego wymagamy podania nam danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wtedy też Pana/i wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie nam przez Pana/ią innych danych aniżeli wskazane powyżej jest dobrowolne i nie jest niezbędne byśmy mogli realizować proces rekrutacji. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili cofnąć, zaprzestaniemy wtedy przetwarzania tych danych, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego ich przetwarzania. Jeśli podaje nam Pan/i w swojej aplikacji lub załączonych do niej dokumentach szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas możemy je przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to Pana/i wyraźną zgodę.

Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/a danych będą miały osoby pracujące w Grupie Virtu, które reprezentują spółki z Grupy w procesie rekrutacyjnym oraz współadministratorzy. W pewnych sytuacjach Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi rekrutacji oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla Administratora, w wyjątkowych wypadkach sądy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Ewentualne wysłanie wniosku do współadministratora nie będzie oznaczać dla Pani/Pana negatywnych skutków, realizacja wniosku zostanie wtedy zlecona Administratorowi.

Prawo do skargi

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aplikuj teraz

Poznaj

Virtu-Holding sp. z o.o.

Grupa Virtu od 1992 roku jest producentem dań gotowych. Ułatwiamy życie milionom Polaków, dostarczając im innowacyjne dania, które wyróżniają się na rynku najwyższą jakością i wyrazistym smakiem. Dbając o najwyższą jakość naszych produktów działamy zgodnie z normą BRC i IFS, przestrzegając międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności. Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację celów, dzięki czemu rozwijamy naszą ofertę oraz organizację.