UR Manager

NES Global Talent

Zachodniopomorskie

395 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych.

 

UR Manager
 
Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 • opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 • opiniowanie i udział w odbiorach (w tym FAT),
 • udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji,
 • udział w przeglądach stanu projektu, w tym HAZOP,
 • udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem Wykonawcy EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji technologicznej oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
Na etapie Eksploatacji
 • udział w tworzeniu planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn i urządzeń, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawa energochłonności i wykorzystania zasobów, TPM,
 • nadzór nad systemem i archiwizacją danych z CMMS/EAM,
 • nadzór nad funkcjonalnością, aktualizacją i integralnością systemów CMMS/EAM, ERP, WMS,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów Zarządzania Majątkiem,
 • wprowadzenie planów prewencyjnych do CMMS/EAM przez interfejs użytkownika,
 • nadzór nad systemem mierzenia efektywności i wdrażanie wskaźników. Mierzenie efektywności prewencyjnego utrzymania ruchu,
 • nadzór nad systemem zarządzania dokumentacją techniczną (baza danych),
 • archiwizowanie nowej dokumentacji oraz notatek serwisowych i raportów z badań.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowe, Technologia Chemiczna, Chemia Polimerów, Chemia Organiczna, Inżynieria Produkcji).
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na kierowniczym stanowisku w dziale produkcji, preferowana branża chemiczna, oil&gas-produkcja w trybie ciągłym.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Kierownik Utrzymania Ruchu 
Kierownik utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie produkcyjnym i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Jako że pierwszym czynnikiem mogącym zakłócić tę ciągłość jest uszkodzenie jednego z urządzeń, biorących udział w produkcji, kierownik utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację sprzętu i jego naprawy. Kierownik opracowuje harmonogram okresowych ...
Praca Kierownik Utrzymania Ruchu