Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Katowice
dyrektor
pełny etat
umowa o pracę
50 dni temu

Ogłoszenie numer: 5229491, z dnia 2021-08-06

Jesteśmy jednym z 32 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

 

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego;
 • analiza rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu;
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych;
 • opracowanie, nadzór i koordynacja realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych instytutu;
 • określanie potrzeb rzeczywistych na badania oraz określanie kierunków prac/projektów;
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu;
 • inicjowanie współpracy pracowników pionu badawczego z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutu;
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • identyfikacja, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu;
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert;
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • współdziałanie przy przygotowaniu wniosków o projekty badawcze finansowane przez podmioty krajowe i zagraniczne oraz kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację tych projektów;
 • współudział w pozyskiwaniu prac/projektów;
 • realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych;
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych.

Wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze;
 • mile widziane doświadczenie w branży IT;
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami;

Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian;
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę na cały etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • udział w szkoleniach;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • prywatną opiekę medyczną PZU;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG