Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ostrów Wielkopolski

4 dni temu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
numer referencyjny: Z/IZ/02/04/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań,
 • monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji projektów,
 • organizowanie pracy wyznaczonego obszaru działalności Zakładu oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej linii kolejowych, w tym budynków, budowli, obiektów inżynieryjnych i urządzeń infrastruktury kolejowej, zapewniającej bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
 • nadzorowanie przygotowania i realizacji robót wynikających z planu działalności Zakładu Linii Kolejowych,
 • nadzorowanie zagadnień gospodarki paliwami i energią oraz gospodarki maszynami, urządzeniami i środkami transportowymi,
 • nadzór nad gromadzeniem oraz monitorowaniem kompletności map sytuacyjno -wysokościowych, profili linii, protokołów zdawczo- odbiorczych znaków regulacji osi toru na obszarze działania Zakładu Linii, 
 • koordynowanie i nadzorowanie zagadnień związanych z ochroną mienia oraz ochroną środowiska,
 • nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Zakład Linii Kolejowych, procesu eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, utrzymania w sprawności sieci trakcyjnej i urządzeń energetyki nietrakcyjnej oraz urządzeń srk, tk, dsat,
 • współpraca z Centrum Realizacji Inwestycji w zakresie realizowanych inwestycji z poziomu Centrali Spółki, 
 • nadzorowanie prowadzenia ewidencji i aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury kolejowej, spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami obszaru kolejowego zarządzanymi przez Zakład Linii.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności transport/budownictwo,
 • 7 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z prawem, eksploatacją, infrastrukturą kolejową, gospodarką materiałową, ochroną środowiska, inwestycjami, energetyką oraz gospodarowaniem nieruchomościami,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP,
 • uprawnienia budowlane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 15.04.2021.

 

 APLIKUJ 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Technicznych 
Kierownik do spraw technicznych jest osobą zaangażowaną w nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy lub instytucji. Kierownik ds. technicznych opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować efektywność działań wykonywanych z pomocą urządzeń technicznych, a także kontroluje wypełnianie tychże procedur. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest ...
Praca Kierownik ds. Technicznych