Sport Premium Sp. z o.o.

od 11 do 50 prac. Reklama

Sport-Premium Sp. z o.o. jest pomysłodawcą i inicjatorem Ogólnopolskiego Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej.

System umożliwia przedsiębiorcom utrzymanie prestiżowej pozycji na rynku, promowanie wytwarzanych produktów i usług oraz aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu. Projekt funkcjonuje w oparciu o wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, a społecznością miasta i regionu.

Aktualne oferty pracy

Firma Sport Premium Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Sport Premium Sp. z o.o.

Denarowa 25

02-490 Warszawa