Teraz rekrutuje

Trakcja S.A.

14 aktualnych ofert pracy od 1001 do 2000 prac. Budownictwo


Trakcja S.A.

Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku. Rocznie realizuje ponad 100 kontraktów budując linie kolejowe, tramwajowe, drogi, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Nasza Spółka to ludzie, którzy tworzą przyjazne warunki pracy, pozytywną atmosferę i realne możliwości rozwoju. Firma zatrudnia inżynierów budownictwa ze wszystkich specjalności inżynieryjnych i konstrukcyjno-budowlanych, realizując wiele skomplikowanych i zróżnicowanych technicznie projektów. Jako pracodawca oczekujemy rzetelności i gotowości do podejmowania wyzwań oraz otwartości na wymianę wiedzy.


Dlaczego warto z nami pracować?

Trakcja to miejsce, gdzie łączymy bogate doświadczenie naszej firmy z ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań. Wspieramy rozwój naszych pracowników poprzez szkolenia poszerzające wiedzę techniczną oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do wypełniania codziennych zadań. Dzięki realizacji kontraktów zagranicznych zapewniamy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w środowisku międzynarodowym.


Nasze wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rzetelnie wypełniamy podjęte zobowiązania wobec naszych klientów i współpracowników.
BEZPIECZEŃSTWO
Kluczowym aspektem naszych działań jest nadzór nad poziomem bezpieczeństwa i jego stałe podnoszenie.
RELACJE
Tworzymy pozytywne i trwałe relacje z inwestorami, kontrahentami, podwykonawcami, dostawcami oraz pracownikami.
LUDZIE
Inwestujemy w wiedzę i umiejętności pracowników budując entuzjazm i zaangażowanie.
ŚRODOWISKO NATURALNE
Wykonujemy jedynie zadania przyjazne dla środowiska wykorzystując ekologiczne technologie prowadzenia prac.
KOMPETENCJE
Systematycznie rozwijamy zakres naszych usług, oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania i jednocześnie wzmacniamy nasz potencjał.
JAKOŚĆ
Realizujemy zadania zgodnie z oczekiwaniami klientów mając otwartą postawę na wprowadzanie kolejnych innowacji.


Aktualne oferty pracy

Trakcja S.A.
Aleje Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa