Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia

SZPZLO Warszawa–Wawer z siedzibą przy ul. J. Strusia 4/8 zajmuje się opieką zdrowotną mieszkańców Dzielnicy Warszawa Wawer i okolic. Prowadzona jest tu głównie Podstawowa Opieka Zdrowotna dla ok. 65 tys. osób i Specjalistyka Ambulatoryjna w 6 lokalizacjach na terenie dzielnicy Wawer.

Aktualne oferty pracy

Firma Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8

04-564 Warszawa