Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Analityk Danych ICQA (Inventory Control Quality Assurance)

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Bolesławiec

22 dni temu

Career Opportunities
at Amazon

Analityk Danych ICQA (Inventory Control Quality Assurance)
Bolesławiec
Miejsce pracy: Bolesławiec
nr. ref.: 897599

 

Do centrum logistycznego WRO5 w Okmianach koło Legnicy poszukujemy kandydata/-ki na stanowisko:
Analityk danych ICQA (Inventory Control Quality Assurance).
Stanowisko to będzie ściśle współpracować z działami operacyjnymi Inbound i Outbound. Do dziennych obowiązków należeć będą opracowywanie narzędzi i analiza danych wspierające inicjatyw poprawy, zagłębianie się w dane w celu określenia pierwotnej przyczyny defektów, budowanie i utrzymywanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji oraz przedstawianie wyników partnerom biznesowym celem poprawy jakości FC.
Złożoność zadań i umiejętności analityków ICQA wykracza daleko poza podstawowe wprowadzanie danych i badania. Obejmuje kompleksową analizę w tym takich zagadnień jak konfiguracja systemów, kluczowych metryk, budowanie i utrzymywanie wielu baz danych, Ponadto wiedza o aplikacjach do tworzenia narzędzi oraz zrozumienie wielu języków programowania będą wykorzystywane do efektywnych analiz.


OPIS STANOWISKA I OBOWIĄZKI:

 • Pozyskiwanie danych z tabel bazy danych (lokalny serwer MySQL, Oracle, inne).
 • Zapewnienie wsparcia analitycznego dla FC w celu poprawy wyników jakości
 • Obsługa innych oczekiwań FC dotyczących obsługi danych (zapytania, tworzenie raportów / baz danych).

PODSTAWOWE WYMAGANIA

 • Język angielski w stopniu średniozaawansowanym (w mowie i w piśmie)
 • Znajomość systemów SQL (Access, MySQL, Oracle), Access, Excel, HTML, Visual Basic, Windows
 • Możliwość tworzenia struktur raportowania za pomocą języków programowania wymienionych powyżej (raporty i bazy danych)
 • Zdolność do pracy w dodatkowych godzinach zgodnie z wymaganiami

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1, poziom średniozaawansowany)
 • Podstawowa znajomość metodologii Lean
 • Dbałość o szczegóły
 • Zdolność do analizowania procesów operacyjnych i znajdowania sposobów na pokonywanie trudności z nimi związanych

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.
Poznaj stanowisko: Analityk Danych 
Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
Praca Analityk Danych
Inne oferty pracy z Bolesławiec
DrukarzSpawaczSalowaSalowaSalowa