Praca Olszyna Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 58

Praca w Olszynie

Olszyna jest miejscowością leżącą w obrębie powiatu lubańskiego (województwo dolnośląskie). Administracyjnie stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy Olszyna. To niewielkie miasteczko, w którym życie toczy się spokojnie, niemniej stwarzające możliwości do rozwoju zainteresowań czy prowadzenia ścieżki zawodowej. Kto ma szansę na etat w Olszynie? Czy warto wziąć pod uwagę tę miejscowość, szukając pracy w województwie dolnośląskim? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat miasta i regionu.

Olszynę zamieszkuje około 4,3 tys. osób (dane Głównego Urzędu Statystycznego – stan w lipcu 2020 r.). Miejscowość rozciąga się na powierzchni 20,26 kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia jest niska, nieco przekracza 214 osób na kilometr kwadratowy. Zabudowa należy do niskiej, dominują dwu- i trzypiętrowe domy oraz bloki. Inne dane dotyczące miasta to: kod pocztowy: 59-830, numer kierunkowy: 75, tablice rejestracyjne: DLB.

Historia miejscowości sięga średniowiecza. Początkowo Olszyna była niemiecką osadą, założoną w celu pozyskiwania z okolic drewna olchowego. Olszyna prawa miejskie otrzymała niedawno, bo w 2005 r. W ciągu dziejów mieszkańcy zajmowali się różnorodną działalnością, w XIX w. wydobywano tu węgiel brunatny. Z kolei w XX wieku na terenie miasta zaczęły funkcjonować zakłady należące do przemysłu energetycznego, niezwiązanego już jednak z działalnością kopalni (złoża węgla uległy wyczerpaniu).

Warto zwrócić uwagę na herb Olszyny. Znajduje się na nim wizerunek olchy, deski oraz trójkolorowe tło. Herb stanowi nawiązanie do początków miejscowości i bogactwa tutejszych lasów olchowych. Kolory symbolizują odwagę, czyste środowisko oraz bogactwo naturalne, czyli lasy.

Olszyna nie jest miejscowością turystyczną, ale może pochwalić się kilkoma ciekawymi zabytkami. Warto zwrócić uwagę na były ewangelicki, a obecnie rzymskokatolicki kościół w Olszynie pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Budowla pochodzi z XIX wieku. Z tego samego okresu pochodzi murowany dwór, pałac w Olszynie Średniej, nieco starszy jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.

W mieście i okolicy znajdziemy hotele oraz agroturystykę, niemniej działalność gospodarcza związana z obsługą turystów i przyjezdnych nie należy do wiodących.

Gdzie szukać w Olszynie pracy? Przede wszystkim w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Zgodnie z rejestrem REGON (maj 2020 r.) w samym miasteczku funkcjonują 572 podmioty gospodarki narodowej, w gminie jest ich 807. Na terenie miasta 2, a w gminie 3 mają status jednostek średnich, dających zatrudnienie 50-249 pracownikom. Znaczna część przedsiębiorstw prowadzi działalność przemysłową (szczególnie w zakresie przetwórstwa przemysłowego) i związaną z budownictwem.

Pracy w Olszynie można również szukać w firmach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, w całym powiecie stopa bezrobocia w maju 2020 r. wyniosła 8,5%. Jest to zatem wartość przewyższająca tę obliczoną dla całego kraju – 6,0%, oraz województwa dolnośląskiego – 5,5%. W samej Olszynie status bezrobotnego miało w tym miesiącu 198 osób. Walka z bezrobociem, szczególnie tym długotrwałym, a także aktywizowanie zawodowe mieszkańców oraz przyciąganie inwestorów to ważne wyzwania, przed jakimi stoją władze samorządowe.

Istotnych informacji na temat możliwości zatrudnienia dostarcza coroczna prognoza wykonywana na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Barometr zawodów. Pokazuje ona na przykład, że w 2020 r. grupa profesji deficytowych, czyli takich, w których notuje się braki kadrowe w stosunku do zapotrzebowania lokalnych firm, jest bardzo duża. Lista obejmuje kilkadziesiąt grup zawodowych.

Największa zapotrzebowanie w powiecie lubańskim dotyczy pracowników budowlanki z różnego rodzaju uprawnieniami (brukarzy, murarzy, tynkarzy, operatorów i mechaników maszyn do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych, robotników budowlanych).

Widoczne są luki w zatrudnieniu w zakładach przemysłowych. Pracodawcy szukają operatorów różnego rodzaju urządzeń: do produkcji i przetwórstwa papieru, do produkcji wyrobów chemicznych, a także obrabiarek skrawających czy spawaczy.

Brakuje też pracowników produkcji odzieży i krawców. Nie powinno być problemu ze znalezieniem zatrudnienia w gastronomii – w charakterze szefa kuchni, kucharza, pomocy kuchennej, kelnera czy barmana.

Kolejną grupę zawodów deficytowych w tym regionie stanowią nauczyciele, przede wszystkim przedszkoli, nauczania początkowego oraz przedmiotów zawodowych. Za mało jest także chętnych do podjęcia się zadań i mających kwalifikacje kierowców ciężarówek, kierowców autobusów, mechaników, magazynierów. Pracę od zaraz można znaleźć jako sprzedawca lub kasjer.

Możliwości podjęcia zatrudnienia są różnorodne, a mieszkańcy często biorą pod uwagę cały powiat w czasie szukania odpowiedniego etatu.