Praca Gryfów Śląski Najnowsze oferty pracy: 6

Praca DOLNOŚLĄSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Gryfowie Śląskim

Gryfów Śląski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gryfów Śląski to przyjazne miasto, w którym życie toczy się spokojnie i którego walory doceniają również turyści. Warto wspomnieć o jego wielowiekowej historii – prawa miejskie otrzymał już w XIII wieku. W ciągu wieków miejscowość rozwijała się jako ważny ośrodek gospodarczy, między innymi dzięki wzmożonej wymianie handlowej z Holandią i Niemcami. Rozwijało się tu również rzemiosło, a następnie przemysł, np. włókienniczy. Po długiej i nieraz burzliwej historii miejscowości, w której ścierały się różne narodowości, kultury i wyznania, pozostały liczne zabytki.

Do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane jest całe miasto. Już krótki spacer po rynku i okolicznych uliczkach pozwala poczuć unikatowy klimat miejscowości, między innymi dzięki licznym kamieniczkom w stylach barokowym i renesansowym. Na szczególną uwagę zasługują też XV-wieczny Kościół św. Jadwigi, wiekowy i wielokrotnie przebudowywany ratusz czy pozostałości murów obronnych. Do zabytków Gryfowa Śląskiego należy też miejska fontanna z początku XX wieku z 3 gryfami. Inne atrakcje Gryfowa Śląskiego zapewnia między innymi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja organizuje liczne koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego mają do dyspozycji miejską bibliotekę, z powodzeniem działają tu też kluby piłki nożnej,a także organizacje i stowarzyszenia hobbystów – każdy znajdzie coś dla siebie.

Mieszkańcy chętnie korzystają z okolicznych jezior i terenów zielonych do spędzania czasu na łonie natury, sportu i rekreacji. Jeśli chodzi o edukację, w miejscowości funkcjonują przedszkola, podstawówki oraz szkoły średnie – liceum ogólnokształcące i prywatna placówka edukacji zawodowej.

W Gryfowie Śląskim mieszka około 6,6 tys. osób (dane Głównego Urzędu Statystycznego – lipiec 2020 r.). Powierzchnia miasta wynosi z kolei 6,63 km², co daje znaczną gęstość zaludnienia, zbliżającą się do wartości tysiąca osób na kilometr kwadratowy. Gmina Gryfów Śląski leży na trasie drogi krajowej nr 30, łączącej między innymi Zgorzelec, Olsztyn i Jelenią Górę.

Duże znaczenie komunikacyjne mają również tutejsze drogi wojewódzkie nr 360 i 364, a sprawne połączenia z okolicznymi miejscowościami zapewnia sieć dróg lokalnych. Duże miasta w pobliżu Gryfowa Śląskiego to przede wszystkim Jelenia Góra (w odległości około 30 kilometrów) i Zgorzelec (miejscowości dzieli mniej więcej 40 kilometrów). Gryfów Śląski przecinają również linie kolejowe – nr 274 i 284. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się we Wrocławiu, w odległości około 130 kilometrów od centrum miejscowości.

Rynek pracy, oferty pracy – Gryfów Śląski

W Gryfowie Śląskim rynek pracy jest zróżnicowany – co stanowi konsekwencję niejednorodnego profilu gospodarczego miasta. W rejestrze REGON (dane z maja 2020 r.) figurują 1033 podmioty gospodarki narodowej, działające na terenie gminy miejsko-wiejskiej Gryfów Śląski. Zdecydowana większość to mikrojednostki do 9 osób, tych małych podmiotów znajduje się tu 24, średnich 7 i tylko 1 duża firma. Czym zajmują się zawodowo mieszkańcy miasta? Rozwijają się firmy z branż meblarskiej i obróbki drewna, spożywczej, budowlanej, tworzyw sztucznych, tekstylnej i innych.

Możliwości znalezienia w Gryfowie Śląskim pracy dobrze oddaje prognoza Barometr zawodów, wykonywana co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o powiat lwówecki, do którego należy miejscowość Gryfów Śląski, liczba profesji, w których notuje się braki kadrowe, jest długa – obejmuje kilkanaście pozycji.

Lokalni pracodawcy mają na przykład kłopot ze znalezieniem osób gotowych do podjęcia zadań fizjoterapeuty, masażysty, kucharza, księgowego, sprzedawcy, kasjera, pracownika socjalnego, opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej czy psychologa.

Zbyt mało jest w powiecie nauczycieli – zarówno przedszkoli i nauczania początkowego, jak i osób uczących przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Zatrudnienie bez problemu powinni znaleźć też nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Brakuje pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Możliwości znalezienia pracy jest sporo, niemniej dostępna kadra nie zawsze ma wykształcenie i doświadczenie dostosowane do zapotrzebowania tutejszych firm. Powiatowy Urząd Pracy we Lwówku Śląskim informuje, że stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim w maju 2020 r. wyniosła 11,7 %, co jest wartością prawie dwukrotnie przewyższającą średnią krajową dla tego samego okresu (6%). Walka z bezrobociem oraz pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród mieszkańców stanowią ważne wyzwania dla tutejszych władz.