Najnowsze oferty pracy

 • Asystent / Asystentka ds. Refundacji

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Rozkładanie poczty. Archiwizacja dokumentów. Weryfikacja zasadności wniosków refundacyjnych i zwrotów kosztów, prowadzenie stosownych rejestrów. Komunikacja z Pacjentem i innymi Działami w firmie. Analizy i raporty z wykorzystania refundacji / zwrotów kosztów.
 • Młodszy Specjalista ds. Umów

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Obsługa obiegu dokumentacji Klientów; Sporządzanie pism, metryczek i rejestracja obiegu dokumentów dotyczących danego Klienta; Weryfikacja kompletności załączonych dokumentów wysyłanych do Klienta oraz otrzymywanych od Klienta; Monitorowanie terminowości odsyłania przez...
 • Asystentka / Asystent w Zespole Postępowań Sądowych w Departamencie Prawnym

  VeloBank S.A.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego 2c    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Obsługa administracyjna Departamentu Prawnego. Pomoc w przygotowaniu oraz archiwizacji dokumentów. Koordynowanie procesu obiegu dokumentów i dbanie o terminowość ich wysyłki. Wsparcie radców prawnych w obsłudze bieżących spraw. Wprowadzanie danych do systemów.
Zobacz więcej ofert pracy

Archiwista

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Wrocław
specjalista (mid)
praca stacjonarna
47 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 138589

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na 3 piętrze budynku, pokój z oświetleniem dziennym, komputer, sprzęt biurowy

 

Zakres zadań

 • Prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Przyjmuje materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
 • Porządkuje, przechowuje i zabezpiecza przyjętą dokumentację
 • Udostępnia dokumentację dla celów służbowych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu
 • Brakuje dokumentację niearchiwalną po upływie wymaganego okresu jej przechowywania
 • Przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego
 • Udziela informacji w zakresie stosowania instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Koordynuje pracami związanymi z archiwizacją dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w archiwum
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego i przepisów towarzyszących o charakterze archiwalnym
 • Przeszkolenie archiwalne - co najmniej kurs archiwalny I stopnia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty

 • Asystent / Asystentka ds. Refundacji

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Rozkładanie poczty. Archiwizacja dokumentów. Weryfikacja zasadności wniosków refundacyjnych i zwrotów kosztów, prowadzenie stosownych rejestrów. Komunikacja z Pacjentem i innymi Działami w firmie. Analizy i raporty z wykorzystania refundacji / zwrotów kosztów.
 • Młodszy Specjalista ds. Umów

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Obsługa obiegu dokumentacji Klientów; Sporządzanie pism, metryczek i rejestracja obiegu dokumentów dotyczących danego Klienta; Weryfikacja kompletności załączonych dokumentów wysyłanych do Klienta oraz otrzymywanych od Klienta; Monitorowanie terminowości odsyłania przez...
 • Asystentka / Asystent w Zespole Postępowań Sądowych w Departamencie Prawnym

  VeloBank S.A.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego 2c    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Obsługa administracyjna Departamentu Prawnego. Pomoc w przygotowaniu oraz archiwizacji dokumentów. Koordynowanie procesu obiegu dokumentów i dbanie o terminowość ich wysyłki. Wsparcie radców prawnych w obsłudze bieżących spraw. Wprowadzanie danych do systemów.