Asystent ds. administracji w Dziale Zwrotu Samochodów i Likwidacji Szkód

Masterlease

Gdańsk Kowale

1 dzień temu

Masterlease od kilku lat jest jednym z liderów rynku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów. Oferujemy nowoczesne produkty finansowe wraz z usługami dodatkowymi. Specjalizujemy się w finansowaniu samochodów do 3,5 t oraz w zarządzaniu flotą. Naszymi klientami są najlepsze firmy polskie oraz międzynarodowe koncerny dbające o jakość i osiągające sukcesy w biznesie. Dostarczanie samochodów klientom to nasz cel. Samochody to nasza pasja.

W związku z rozwojem firmy, obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Asystent ds. administracji w Dziale Zwrotu Samochodów i Likwidacji Szkód
Miejsce pracy: Gdańsk Kowale

Wymagania:

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i bardzo dobra organizacja pracy
 • Sumienność i wysoka kultura osobista
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana

Główne czynności:

 • Obsługa ruchu telefonicznego
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej wraz z prowadzeniem stosownego Rejestru Korespondencji
 • Archiwizacja dokumentacji
 • Wsparcie w realizacji procesu rozliczenia pokontraktowego
 • Inne zdania związane z administracją i wsparciem Zespołu

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego u jednego z liderów na rynku w branży CFM
 • Pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Jeżeli chcesz aplikować na stanowisko podane w ogłoszeniu, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., realizującą proces rekrutacji, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@masterlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji”.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników w okresie jednego roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@maserlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administratora Danych Osobowych (ADO)

 

Informujemy, iż w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec pozyskania od Państwa danych osobowych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.

 

Administrator zwany jest dalej: Spółką.

 

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, a podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora,
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
 • w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora,

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z następujących terminów:

 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w danym procesie rekrutacyjnym – do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego,
 • w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 12 miesięcy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody,
 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego łączącego Państwą z Administratorem.

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 • podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
  • administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej, na podstawie umów zawartych między spółkami w ramach grupy kapitałowej,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych PKO Leasing S.A. i PKO Bank Polski S.A. staną się ich niezależnymi administratorami i będą przetwarzały te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez te podmioty oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach internetowych PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 • podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o.) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Administratora,
 • przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

 • listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
 • e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

Poznaj

Masterlease

Dlaczego warto?

Masterlease zapewnienia swoim Klientom nieprzerwaną mobilność oraz dostęp do prostych, nowoczesnych usług związanych z finansowaniem i zarządzaniem samochodami. Jesteśmy ekspertami w finansowaniu i obsłudze samochodów. Działamy na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i firm.

Szukasz pewnego pracodawcy? Dobrze trafiłeś! Masterlease należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Praca z nami to ciekawe wyzwania, rozwój i zaangażowanie. Jesteśmy zespołem ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Łączy nas pasja do samochodów.

Dołącz do nas i wybierz pewną ścieżkę kariery.

Proces rekrutacji

Krok Przesłanie CV
Krok Zapoznanie się z CV
Krok Spotkanie rekrutacyjne
Krok Sprawdzenie kompetencji
Krok Informacja zwrotna
Asystent do spraw administracji, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie wszelkich formalności związanych z administracyjnym funkcjonowaniem firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. W zakresie obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku może znaleźć się opieka nad dokumentacją firmy, prowadzenie rejestru umów, faktur, etc., wystawianie faktur w nawiązaniu do zawieranych przez firmę ...
Praca Asystent/ka ds. Administracji