Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Bibliotekarz systemowy Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa

Warszawa

328 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na samodzielne stanowisko pracy: bibliotekarz systemowy.

 

Rekrutacja na stanowisko: bibliotekarza systemowego Biblioteki Narodowej


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych,
 • doświadczenia w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych,
 • umiejętności zarządzania danymi w katalogowych bazach danych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Zakres obowiązków m.in.:
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad zintegrowanym systemem bibliotecznym Millennium/Sierra i jego wykorzystaniem, w szczególności:
  • zarządzanie kodami systemowymi, opcjami i parametrami systemu, profilami przesyłania danych,
  • zarządzanie plikami przeglądowymi i kontrola ich wykorzystania,
  • codzienne sprawdzanie komunikatów systemowych i podejmowanie stosownych do nich działań,
  • zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami do poszczególnych modułów, opcji i funkcji systemu,
  • sporządzanie statystyk wykorzystania systemu oraz poszczególnych interfejsów katalogu elektronicznego,
  • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego,
  • obsługa ładowania danych do systemu i wyprowadzania danych z systemu do aplikacji zewnętrznych w porozumieniu z bibliotekarzem systemowym,
  • kontakty z dostawcą zintegrowanego systemu bibliotecznego,
 • analizowanie nowych produktów z zakresu zintegrowanych systemów bibliotecznych pod kątem ich przydatności dla obsługi bazy danych, sporządzanie wniosków na zakup nowych produktów i/lub wymianę dotychczas eksploatowanych na nowe oraz prowadzenie negocjacji z dostawcą systemu,
 • prace związane z wdrażaniem nowych wersji systemu, nowych modułów, elementów systemu. Testowanie działania nowych opcji i funkcji systemu,
 • prace związane z rozbudową systemu o kolejne bazy danych, w tym przygotowanie odpowiednich interfejsów użytkownika,
 • konfigurowanie i administrowanie interfejsów użytkownika,
 • kontrola merytoryczna nad polonizacją funkcji systemu, klienta pracowniczego i interfejsów użytkownika,
 • nadzór nad poprawnością stosowania formatu MARC 21 w bazach prowadzonych w systemie Millenium/Sierra,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie udostępniania opisów bibliograficznych i rekordów wzorcowych wytworzonych w BN oraz wymiany metadanych,
 • kierowanie Pracownią Bibliotekarza Systemowego w Instytucie Bibliograficznym.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 6 000 zł + 40 % dodatku funkcyjnego.

 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (50)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (788)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1602)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (100)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (71)
Przemyśl (24)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (33)
Łomża (24)
Pomorskie:
Gdańsk (375)
Gdynia (151)
Słupsk (43)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (46)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (474)
Kalisz (41)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (22)
Auchan (122)
Tesco (500)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (8)
ABB (80)
Accenture (188)
Luxoft (175)
PKO BP (341)
KPMG (34)
Orange (16)
IKEA (2)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl