Praca Łomianki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 450

Praca w Łomiankach

Łomianki to miasto w województwie mazowieckim, należące do powiatu warszawskiego zachodniego. Stanowi część aglomeracji warszawskiej, administracyjnie ma status gminy miejsko-wiejskiej.

Miasteczko pełni przede wszystkim funkcje mieszkaniowe – leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i jest chętnie wybierane przez pracujące tam osoby, m.in. ze względu na niższe koszty wynajmu mieszkań, mniejsze natężenie ruchu. Łomianki są jednocześnie świetnie skomunikowane ze stolicą. Dojazd do jej centrum samochodem zajmuje ok. 20-30 minut, komunikacją publiczną – ok. 50 minut.

Łomianki stanowią także ośrodek gospodarczy – usługowo-handlowy, nastawiony przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców – oraz przemysłowy. Sporo miejsc pracy generują branże chemiczna, maszynowa, przemysł drzewny, spożywczy i odzieżowy.

Warto sprawdzić, czym charakteryzuje się lokalny rynek pracy w mieście i dla kogo Łomianki są dobrym wyborem na miejsce poszukiwania zatrudnienia.

Łomianki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W mieście Łomianki (woj. mazowieckie) mieszka 17 tys. osób. Powierzchnia miejscowości zajmuje 8,4 kilometra kwadratowego. 

Łomianki koło Warszawy to ośrodek administracyjny miejsko-wiejskiej gminy, liczącej ok. 25 tys. mieszkańców i rozciągającej się na obszarze 38 kilometrów kwadratowych. Gmina jest jedną z trzech gmin miejsko-wiejskich w powiecie warszawskim wschodnim (obok Ożarowa Mazowieckiego, będącego siedzibą władz powiatu i Błonia). Poza nimi powiat tworzą także cztery gminy wiejskie (Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice).

Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Cechuje się bogatą ofertą kulturalną działającego w Łomiankach centrum kultury i bliskością przyrody. Miejscowość graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym od zachodu i korytem Wisły, wraz z małymi jeziorami, od wschodu.

Układ komunikacyjny Łomianek pozwala na bezproblemowe dojazdy do Warszawy – do pracy czy szkoły. Miasto znajduje się w obszarze obsługiwanym przez warszawski ZTM. Łomianki przecina droga krajowa nr 7, łącząca północ i południe Polski, a także trzy drogi powiatowe i sieć dróg gminnych.

Rynek pracy, oferty pracy – Łomianki

W Łomiankach działa 4357 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec listopada 2020 r.). Największe przedsiębiorstwo prywatne zatrudnia między 250 a 999 osób. 19 średnich zakładów pracy, z czego 4 z sektora publicznego, generuje między 50 a 249 miejsc zatrudnienia, 112, w tym 6 jednostek budżetowych – między 10 a 49 miejsc. Najwięcej jest mikropodmiotów (samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących) – 4225 łącznie, w tym 5 w sektorze publicznym.

Spośród wszystkich firm w Łomiankach, najliczniejsza grupa podmiotów zajmujących się handlem, naprawą pojazdów – 998. Na drugim miejscu pod względem liczebności znajduje się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 744 podmioty, na trzecim – przetwórstwo przemysłowe – 439 jednostek. Sporo jest także firm budowlanych, zajmujących się informacją i komunikacją, działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, opieką medyczną i pomocą społeczną i różnorodnymi usługami. 

Aglomeracja warszawska daje szerokie szanse na rozwój zawodowy. Wiele miejsc pracy generują usługi, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz kreatywna. Rynek jest chłonny, otwarty na pracowników o różnorodnych kompetencjach, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zachodnia część aglomeracji – powiat warszawski zachodni cechuje się sporymi różnicami między popytem a podażą pracy.

Prowadzone corocznie z inicjatywy resortu pracy badanie Barometr zawodów pokazało, że w 2021 r. deficyt poszukujących pracy w powiecie warszawskim zachodnim dotyczy prawie 60 grup zawodowych. Kto zatem ma szansę dostać pracę w Łomiankach i sąsiednich miejscowościach? Trudności z zapełnieniem wakatów mają dyrektorzy placówek oświatowych – brakuje nie tylko nauczycieli, ale też pedagogów, wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Praca czeka także na posiadających aktualne uprawnienia pracowników budowlanych, operatorów maszyn i urządzeń do produkcji, specjalistów ds. organizacji produkcji, elektroniki, automatyki czy robotyki i innych. Deficyty znaleźć można także na stanowiskach biurowych. Poszukiwani są samodzielni księgowi, specjaliści administracji publicznej, pracownicy administracyjni i biurowi. Szukając pracy w powiecie, warto zapoznać się z pełną listą zawodów deficytowych, udostępnioną w Barometrze zawodów. W powiecie wskazano jednocześnie tylko jeden zawód z nadwyżką poszukujących pracy nad dostępnymi ofertami – jest to ekonomista. 

Analiza stopy bezrobocia w powiecie warszawskim zachodnim świadczy o dobrej sytuacji tej części rynku pracy w województwie mazowieckim. Powiat cechuje się niskim poziomem stopy bezrobocia, zbliżonym do wskaźnika w samej Warszawie.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie warszawskim zachodnim wynosiła 2,3%, w Warszawie – 1,8%. Oba wyniki są o wiele niższe niż średnia wyliczona dla kraju – 6,1% oraz dla województwa – 5,1%.

Mieszkańców Łomianek pod Warszawą i pozostałych gmin w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jest on zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 131 A w Ożarowie Mazowieckim.

PUP Łomianki:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Punkt w Łomiankach
Adres: ul. Wiejska 12A, wejście od ul. Szczęśliwej, 05-092 Łomianki

Szukaj pracy w mieście