Praca Łomianki Najnowsze oferty pracy: 32

Praca w Łomiankach

Łomianki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W mieście Łomianki (woj. mazowieckie) mieszka 17 tys. osób. Powierzchnia miejscowości zajmuje 8,4 kilometra kwadratowego. 

Łomianki koło Warszawy to ośrodek administracyjny miejsko-wiejskiej gminy, liczącej ok. 25 tys. mieszkańców i rozciągającej się na obszarze 38 kilometrów kwadratowych. Gmina jest jedną z trzech gmin miejsko-wiejskich w powiecie warszawskim wschodnim (obok Ożarowa Mazowieckiego, będącego siedzibą władz powiatu i Błonia). Poza nimi powiat tworzą także cztery gminy wiejskie (Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice).

Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Cechuje się bogatą ofertą kulturalną działającego w Łomiankach centrum kultury i bliskością przyrody. Miejscowość graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym od zachodu i korytem Wisły, wraz z małymi jeziorami, od wschodu.

Układ komunikacyjny Łomianek pozwala na bezproblemowe dojazdy do Warszawy – do pracy czy szkoły. Miasto znajduje się w obszarze obsługiwanym przez warszawski ZTM. Łomianki przecina droga krajowa nr 7, łącząca północ i południe Polski, a także trzy drogi powiatowe i sieć dróg gminnych.

Rynek pracy, oferty pracy – Łomianki

W Łomiankach działa 4357 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec listopada 2020 r.). Największe przedsiębiorstwo prywatne zatrudnia między 250 a 999 osób. 19 średnich zakładów pracy, z czego 4 z sektora publicznego, generuje między 50 a 249 miejsc zatrudnienia, 112, w tym 6 jednostek budżetowych – między 10 a 49 miejsc. Najwięcej jest mikropodmiotów (samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących) – 4225 łącznie, w tym 5 w sektorze publicznym.

Spośród wszystkich firm w Łomiankach, najliczniejsza grupa podmiotów zajmujących się handlem, naprawą pojazdów – 998. Na drugim miejscu pod względem liczebności znajduje się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 744 podmioty, na trzecim – przetwórstwo przemysłowe – 439 jednostek. Sporo jest także firm budowlanych, zajmujących się informacją i komunikacją, działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, opieką medyczną i pomocą społeczną i różnorodnymi usługami. 

Aglomeracja warszawska daje szerokie szanse na rozwój zawodowy. Wiele miejsc pracy generują usługi, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz kreatywna. Rynek jest chłonny, otwarty na pracowników o różnorodnych kompetencjach, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zachodnia część aglomeracji – powiat warszawski zachodni cechuje się sporymi różnicami między popytem a podażą pracy.

Prowadzone corocznie z inicjatywy resortu pracy badanie Barometr zawodów pokazało, że w 2021 r. deficyt poszukujących pracy w powiecie warszawskim zachodnim dotyczy prawie 60 grup zawodowych. Kto zatem ma szansę dostać pracę w Łomiankach i sąsiednich miejscowościach? Trudności z zapełnieniem wakatów mają dyrektorzy placówek oświatowych – brakuje nie tylko nauczycieli, ale też pedagogów, wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Praca czeka także na posiadających aktualne uprawnienia pracowników budowlanych, operatorów maszyn i urządzeń do produkcji, specjalistów ds. organizacji produkcji, elektroniki, automatyki czy robotyki i innych. Deficyty znaleźć można także na stanowiskach biurowych. Poszukiwani są samodzielni księgowi, specjaliści administracji publicznej, pracownicy administracyjni i biurowi. Szukając pracy w powiecie, warto zapoznać się z pełną listą zawodów deficytowych, udostępnioną w Barometrze zawodów. W powiecie wskazano jednocześnie tylko jeden zawód z nadwyżką poszukujących pracy nad dostępnymi ofertami – jest to ekonomista. 

Analiza stopy bezrobocia w powiecie warszawskim zachodnim świadczy o dobrej sytuacji tej części rynku pracy w województwie mazowieckim. Powiat cechuje się niskim poziomem stopy bezrobocia, zbliżonym do wskaźnika w samej Warszawie.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie warszawskim zachodnim wynosiła 2,3%, w Warszawie – 1,8%. Oba wyniki są o wiele niższe niż średnia wyliczona dla kraju – 6,1% oraz dla województwa – 5,1%.

Mieszkańców Łomianek pod Warszawą i pozostałych gmin w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jest on zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 131 A w Ożarowie Mazowieckim.

PUP Łomianki:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Punkt w Łomiankach
Adres: ul. Wiejska 12A, wejście od ul. Szczęśliwej, 05-092 Łomianki