Praca Zielonka

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 433

Praca w Zielonce

Zielonka jest niewielkim miastem leżącym w centralnej części województwa mazowieckiego, ok. 10 kilometrów od granicy z Warszawą. To przede wszystkim ośrodek mieszkaniowy i usługowy. Dla mieszkańców Warszawy stanowi także pobliskie miejsce rekreacji.

Rozwój gospodarczy Zielonki uzależniony jest w dużym stopniu od koniunktury w stolicy kraju. Powiat wołomiński, do którego przynależy miejscowość, znajduje się w granicach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Gmina Zielonka, jako teren silnie związany z miastem stołecznym, znajduje się w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Jak wygląda rynek pracy w Zielonce koło Warszawy? Kto ma największe szanse na znalezienie zatrudnienia w sąsiadującym ze stolicą kraju powiecie wołomińskim?

Zielonka – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Zielonka (woj. mazowieckie) to gmina miejska – jedna z 12 gmin powiatu wołomińskiego, który jest największy pod względem zaludnienia w całym województwie. Obszar Zielonki to 79 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców na koniec 2019 r. wynosiła 17,6 tys. osób. Zgodnie z Raportem o stanie Miasta Zielonka za 2019 r. średni wiek mieszkańca to 41,3 lat. 61% populacji miasta jest w wieku produkcyjnym, 22% w wieku poprodukcyjnym.

Już w okresie międzywojennym Zielonka była traktowana jako miejscowość letniskowa. Na jej terenie znajdują się sztuczne jeziora – Glinianki, ogródki działkowe, część rezerwatu przyrodniczego Bagno Jacka. Historia miejscowości nie jest długa – prawa miejskie nadano Zielonce w 1960 r.

W małej odległości od Zielonki leżą takie miejscowości jak Ząbki, siedziba powiatu – Wołomin, Kobyłka, Sulejówek, Marki czy Radzymin. Miasteczko jest świetnie skomunikowane z Warszawą. Dojazd pociągiem ze stacji Zielonki do Warszawy Centralnej zajmuje około pół godziny. Stołeczny rynek zatrudnienia jest otwarty na mieszkańców okolicznych miejscowości, a dogodny dojazd znacznie ułatwia pracę poza miejscem zamieszkania. Zielonka to także węzeł komunikacyjny, przez który prowadzą trzy drogi wojewódzkie: DW nr 625, DW nr 631 oraz DW nr 634. Przez miasto przebiegają także trzy linie kolejowe – obsługujące ruch pasażerski i towarowy.

Rynek pracy, oferty pracy – Zielonka

W Zielonce działa 2981 podmiotów gospodarki narodowej (wedle REGON, stan w końcu października 2020 r.). Choć dominują mikropodmioty (2883), to sporo jest także małych, zatrudniających między 10 a 49 osób zakładów pracy (83). Ponadto w mieście działa 14 średniej wielkości podmiotów – z kadrą rzędu 50-249 osób i jedno duże przedsiębiorstwo zatrudniające między 250 a 999 pracowników

W strukturze własności zdecydowanie przeważają podmioty prywatne – 98,2% ogółu, a wśród nich działalności osób fizycznych – 77,5%.

Najwięcej firm w Zielonce zajmuje się handlem, naprawą pojazdów (643 podmioty gosp.). Rozwinięte są także budownictwo (375 podmiotów), działalność naukowa, profesjonalna i techniczna (331 podmiotów) oraz przetwórstwo przemysłowe (310 podmiotów). W mieście działają zakłady przemysłu ceramicznego, spółka działająca w dziedzinie automatyki kolejowej, telekomunikacji i energetyki, Wojskowe Zakłady Elektroniczne i mniejsze firmy z wielu branż, m.in. papierniczej, odzieżowej, chemicznej, spożywczej, metalowej czy drzewnej.

Znaczną liczbę podmiotów odnotowano także w sekcjach PKD: pozostała działalność usługowa (189), transport i gospodarka magazynowa (188), informacja i telekomunikacja (181), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (150).

Jak widać lokalny rynek jest dość zróżnicowany, a praca w Zielonce możliwa w wielu branżach, także tych skupiających innowacyjne przedsiębiorstwa. Podobne wnioski można wysnuć co do całego powiatu wołomińskiego z analizy badania Barometr zawodów. Wynika z niego, że w powiecie najbardziej deficytowymi grupami zawodów są:

  • dekarze i blacharze budowlani,
  • murarze i tynkarze,
  • pielęgniarki i położne,
  • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
  • spawacze.

W deficycie są także zawody z innych branż. Zarówno takie, które wymagają wykształcenia zawodowego (fryzjer, kosmetyczka, piekarz i inni), technicznego (np. elektryk, elektromechanik i elektromonter, technik budownictwa), jak i ukończenia studiów, zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu (nauczyciele niektórych specjalizacji, logopeda i audiofonolog, lekarz, inżynier mechanik itd.). Poszukując pracy w województwie mazowieckim, niedaleko Warszawy, warto sprawdzić pełną listę deficytowych profesji w powiecie wołomińskim. Na lokalnym rynku zatrudnienia wskazano jedynie dwie grupy nadwyżkowe. Trudności ze znalezieniem pracy w powiecie mogą mieć ekonomiści oraz pracownicy administracyjni i biurowi.

Wedle danych GUS stopa bezrobocia w powiecie wołomińskim wynosi 8,1% (dane na koniec października 2020 r.). To więcej zarówno niż w województwie (5,1%), jak i kraju (6,1%). 

W październiku w rejestrze PUP widniało 6697 osób bezrobotnych. Najwięcej z miejsko-wiejskiej gminy Wołomin – 1553 osób. W samej Zielonce w tym okresie zarejestrowanych było 438 osób.

Szukaj pracy w mieście