Oferty Tygodnia

Praca Konstancin-Jeziorna Najnowsze oferty pracy: 22

Praca w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gmina zajmuje powierzchnię 78,6 kilometra kwadratowego, z czego miasto – 17,75 kilometra kwadratowego. Całą gminę zamieszkuje prawie 23,8 tys. osób, a w Konstancinie-Jeziornie liczba mieszkańców wynosi 17 tys.

Konstancin-Jeziorna leży w granicach Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. To jedna z sześciu gmin w powiecie piaseczyńskim, poza nią powiat tworzą trzy gminy miejsko-wiejskie (Góra Kalwaria, Piaseczno, Tarczyn) oraz dwie gminy wiejskie (Lesznowola, Prażmów). 

Sąsiedztwo Warszawy, która jest dużym rynkiem pracy, centrum usług, handlu, ośrodkiem edukacyjnym, pozwala mieszkańcom Konstancina-Jeziorny realizować się zawodowo, mieszkając jednocześnie w spokojnym uzdrowiskowym miasteczku, otoczonym rezerwatami przyrody. System komunikacji publicznej tworzą połączenia autobusowe z Warszawą, Piasecznem i innymi miejscowościami aglomeracji. W Konstancinie-Jeziornie krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 724 – z Warszawy do Góry Kalwarii i nr 721 – z Duchnowa do Nadarzyna. Dojazd z miasta do najbliższego międzynarodowego portu lotniczego – Lotniska Chopina zajmuje ok. pół godziny.

Park zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie to serce miasta. Znajduje się w nim tężnia solankowa – jedyna w całym woj. mazowieckim i jedna z najstarszych w Polsce – działa od 1978 r. Solanka pomaga zwalczyć dolegliwości układu oddechowego, pozytywnie wpływa na układ nerwowy, poprawia odporność.

Podwarszawski Konstancin-Jeziorna – atrakcje turystyczne

Początki Konstancina-Jeziorny jako kurortu sięgają końcówki XIX w. Miasto-ogród położone wzdłuż rzeki Jeziorki już wtedy było traktowane przez zamożnych mieszkańców Warszawy jako letnisko i uważane za prestiżową okolicę. W 1965 r. otwarto w Konstancinie-Jeziornie sanatorium uzdrowiskowe „Warszawianka”. Współczesne miasto zachowało swój urok i jest pełne atrakcji. Można podziwiać przedwojenne wille, ogrody, zabytki, odwiedzić jedno z muzeów, np. Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. W Konstancinie-Jeziornie odbywa się także wiele imprez plenerowych.

Rynek pracy, oferty pracy – Konstancin-Jeziorna

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej mają do dyspozycji szeroki rynek pracy i mogą realizować się zawodowo w innowacyjnych firmach z polskim czy zagranicznym kapitałem. A jakie perspektywy zatrudnienia stwarza Konstancin-Jeziorna?

W mieście działa 3407 podmiotów gospodarki narodowej (wg GUS, REGON, stan na 31.10.2020 r.), w tym:

 • 5 dużych, zatrudniających między 250 a 999 podmiotów,
 • 10 podmiotów średnich, z kadrą rzędu 50-249 osób,
 • 112 podmiotów małych, liczących między 10 a 49 zatrudnionych,
 • 3280 mikrojednostek ze stanem zatrudnienia 0-9 osób.

W strukturze własności dominują przedsiębiorstwa prywatne 95,3%, a wśród nich osoby fizyczne. Jednostki z sektora publicznego są w mieście 63.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w REGON to:

 • handel i naprawa pojazdów (700 podmiotów),
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (570 podmiotów),
 • budownictwo (324 podmioty),
 • opieka medyczna i pomoc społeczna (225 podmiotów),
 • przetwórstwo przemysłowe (223 podmioty),
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (217 podmiotów).
 • Rynek pracy w Konstancinie-Jeziornie i całym powiecie piaseczyńskim jest w dobrej kondycji. Stopa bezrobocia utrzymuje się tu poniżej poziomu krajowego i wojewódzkiego.

Wg GUS stopa bezrobocia w październiku 2020 r. wynosiła:

 • dla Polski – 6,1%,
 • dla woj. mazowieckiego – 5,1%,
 • dla powiatu piaseczyńskiego – 3,8%,
 • dla Warszawy – 1,8%.