Praca Piastów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 273

Praca w Piastowie

Podstawowe dane o Piastowie:

    • liczba mieszkańców, powierzchnia, gęstość zaludnienia

Piastów (woj. mazowieckie) ma status gminy miejskiej, jest jedną z najgęściej zaludnionych i najmniejszą gminą w województwie mazowieckim – z powierzchnią zajmującą 5,76 kilometra kwadratowego. W Piastowie mieszka 22,6 tys. osób, a gęstość zaludnienia to 3976,9 osoby na kilometr kwadratowy.

    • układ komunikacyjny miasta

Piastów to miasto świetnie skomunikowane. Biegną przez nie droga wojewódzka nr 719 oraz dwie linie kolejowe. Miasteczko cechują silne powiązania ze stolicą w różnych dziedzinach. Piastów jest jedną z gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny, mających wspólny system komunikacji publicznej. Koleją do centrum stolicy dostać się można w ok. 20 minut. 

    • prawa miejskie

Miejscowość prawa miejskie uzyskała w 1952 r., rozwijała się już wcześniej jako osada kolejarska.

    • powiat pruszkowski

Piastów jest jednym z trzech miast w powiecie pruszkowskim, do którego należą dwie gminy miejskie (Pruszków i Piastów), gmina miejsko-wiejska Brwinów oraz trzy gminy wiejskie: Michałowice, Nadarzyn, Raszyn. Powiat rozciąga się NA 246,31 kilometra kwadratowego, zamieszkuje w nim prawie 166 tys. osób.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie pruszkowskim

Mieszkańców Piastowa i innych gmin w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie (adres: ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków). Zgodnie z danymi PUP stopa bezrobocia w powiecie od lat utrzymuje się na poziomie poniżej średnich krajowej i wojewódzkiej. W listopadzie 2020 r. (źródło: GUS) wskaźnik dla powiatu wynosił 3,6%, dla województwa mazowieckiego – 5,1%, a dla Polski – 6,1%. W tym czasie w rejestrze urzędu pozostawało 2,8 tys. bezrobotnych. 

Piastowscy pracodawcy – charakterystyka

W Piastowie siedzibę ma 3812 podmiotów gospodarki narodowej – wg stanu REGON na listopad 2020 r. (dane GUS). 3712 to mikrojednostki – samozatrudnieni bądź podmioty generujące do 9 miejsc pracy. 86 małych podmiotów zatrudnia między 10 a 49 osób, 14 średnich – od 50 do 249 osób.

Większość zarejestrowanych jednostek należy do sektora prywatnego (3731). Podmiotów w sektorze publicznym jest 29 (10 mikro, 14 małych i 5 średnich).

25,4% wszystkich podmiotów w mieście reprezentuje sekcję PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów. Sporo jest również jednostek zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (11,5%), budownictwem (11,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,5%). W mieście działają producenci w branżach przemysłu gumowego i elektrotechnicznego, materiałów budowlanych, chemii, wyrobów metalowych, zakłady poligraficzne, drzewno-papiernicze i odzieżowe. Rozwija się także przetwórstwo rolno-spożywcze.

Perspektywy pracy – Piastów i okolice

Sytuacja na rynku pracy w powiecie pruszkowskim jest stabilna, w dużej mierze zależna do sytuacji w Warszawie. Stolica stwarza szerokie możliwości rozwoju kariery w wielu branżach. To, jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników w powiecie pruszkowskim (a także wszystkich innych powiatach i województwach w Polsce), możemy sprawdzić w Barometrze zawodów.

Badanie pokazało, że w 2021 r. w powiecie pruszkowskim deficyt poszukujących zatrudnienia dotyczy 23 grup zawodów. Na liście znajdują się nauczyciele (nauczania początkowego, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych) oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych. O pracę w Piastowie i okolicach (w granicach powiatu) nietrudno także kierowcom (autobusów i samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych), mechanikom pojazdów samochodowych, listonoszom i kurierom, blacharzom i lakiernikom samochodowym. W dobrej sytuacji są także poszukujący pracy elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze, ślusarze, magazynierzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, piekarze, farmaceuci, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, pracownicy służb mundurowych, przedstawiciele handlowi.

W powiecie wyróżniono także listę zawodów, których przedstawicieli jest zdecydowanie więcej niż dostępnych ofert pracy. Z konkurencją na powiatowym rynku powinni liczyć się pracownicy IT (administratorzy stron internetowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, technicy informatycy), agenci ubezpieczeniowi, ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fotografowie, instruktorzy nauki jazdy, kierowcy samochodów osobowych, kosmetyczki, psycholodzy i psychoterapeuci, a także specjaliści administracji publicznej.