Praca Ożarów Mazowiecki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 456

Praca w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki leży w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Ożarów Mazowiecki, należącej do aglomeracji warszawskiej, a także ośrodkiem administracyjnym powiatu.

Znajdujące się blisko stolicy kraju miasto cechuje się dobrą dostępnością komunikacyjną, rozwiniętą infrastrukturą techniczną oraz społeczną. Przyciąga zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów, także zagranicznych. Ożarów Mazowiecki to ośrodek przemysłu, handlu i usług. Jednocześnie na terenie gminy rozwija się rolnictwo, zwłaszcza uprawy warzyw. We wsi Bronisze znajduje się największy w kraju Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy.

W jakich branżach znaleźć można w Ożarowie Mazowieckim oferty pracy? Oto charakterystyka miasta.

Ożarów Mazowiecki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Pod względem powierzchni Ożarów Mazowiecki jest najmniejszym miastem w powiecie. Zajmuje 8 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 12,2 tys. mieszkańców (dane GUS na czerwiec 2020 r.). Miejscowość stanowi centralny ośrodek miejsko-wiejskiej gminy, która bezpośrednio graniczy z Warszawą. Gmina zajmuje 71 kilometrów kwadratowych powierzchni, składa się z 25 sołectw i 11 osiedli. Jej populacja to 25,4 tys. mieszkańców.

Powiat warszawski zachodni od 2005 r. swoją siedzibę ma w Ożarowie Mazowieckim, wcześniej była nią Warszawa. W skład powiatu wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno, Stare Babice. Powierzchnia powiatu to 533 kilometry kwadratowe, a liczba mieszkańców wynosi 119,5 tys. osób.

Ożarów Mazowiecki i centrum Warszawy dzieli 16 kilometrów, pół godziny jazdy samochodem. Tyle samo czasu zajmuje dojazd pociągiem. Taka odległość pozwala ożarowianom na co dzień korzystać z oferty edukacyjnej, kulturalnej i usług wyższego rzędu dostępnych w stolicy. Ułatwia też poszukiwanie pracy na stołecznym rynku. W samym Ożarowie Mazowieckim także znaleźć można miejsca rekreacji i wypoczynku. Działają tu kluby sportowe, basen, o krzewienie kultury dbają m.in. Miejski Dom Kultury Uśmiech i bubliotek publiczna.

W Ożarowie Mazowieckim krzyżują się drogi o znaczeniu międzyregionalnym – droga krajowa nr 92 (Rzepin – Warszawa) i trzy drogi wojewódzkie: nr 701 (z Józefowa do Strzykuł), nr 718 (relacji Borzęcin – Pruszków) i biegnąca w granicach Ożarowa droga wojewódzka nr 735. Niedaleko od południowej granicy miasta biegnie autostrada A2. 

Historia Ożarowa (pierwotnie wsi Ożarów lub Pożarów) sięga XV w. Na początku XX w. w sąsiedniej wsi Franciszków powstała huta szkła, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju Ożarowa – do 1967 r. pod nazwą Ożarów-Franciszków. Prawa miejskie i dzisiejsza nazwa miasta – Ożarów Mazowiecki – zostały nadane w 1967 r.

Rynek pracy, oferty pracy – Ożarów Mazowiecki 

Najwięcej firm w Ożarowie Mazowieckim działa w skali mikro. Jednak w mieście siedzibę mają również większe przedsiębiorstwa. Rozwija się przemysł elektrotechniczny, maszynowy i metalowy, a także chemiczny, materiałów budowlanych, szklarski oraz drzewny. Gmina słynie z żyznych gleb i produkcji warzyw, stwarza dobre warunki dla przetwórstwa rolno-spożywczego. Ożarów Mazowiecki to także ośrodek handlowy i usługowy, nastawiony głównie na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

W mieście, wg stanu REGON na listopad 2020 r., działają łącznie 4392 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

  • 4212 mikrojednostek: 31 z sektora publicznego, 4083 z sektora prywatnego (0-9 pracujących),
  • 149 małych podmiotów: 20 z sektora publicznego, 129 z sektora prywatnego (10-49 pracujących),
  • 25 średnich zakładów pracy: 3 z sektora publicznego, 22 z sektora prywatnego (50-249 pracujących),
  • 6 dużych jednostek: 2 z sektora publicznego, 4 z sektora prywatnego (250-999 pracujących).

Na kogo czeka w tej części aglomeracji praca? Ożarów Mazowiecki i okolice odznaczają się dużym zapotrzebowaniem na pracowników w wielu branżach, a także niskim procentem osób bezrobotnych w ogóle ludności. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego obsługuje mieszkańców wszystkich gmin w powiecie.

Wielu mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego szuka zatrudnienia w Warszawie, Pruszkowie, czy innych bliskich ośrodkach gospodarczych. Bezrobocie w samej stolicy od lat utrzymuje się na niskim poziomie, a tutejszy rynek pracy przyciąga mieszkańców z całej Polski. Poszukujący zatrudnienia w Ożarowie Mazowieckim także są w dobrej sytuacji. 

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na koniec listopada 2020 r.):

  • powiat warszawski zachodni – 2,3%,
  • Warszawa – 1,8%,
  • województwo mazowieckie – 5,1%,
  • Polska – 6,1%.

Rynek pracy w województwie mazowieckim pod względem stopy bezrobocia jest silnie zróżnicowany, niemniej jego centrum – aglomeracja warszawska cechuje się niskim poziomem tego wskaźnika.

PUP Ożarów Mazowiecki:

Adres: ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki
E-mail: wabl@praca.gov.pl
Telefon: 22 725-42-91, 22 731-90-04, 22-733-73-99

Szukaj pracy w mieście