Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Broker w Dziale Ubezpieczeń Korporacyjnych
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
Warszawa
217 dni temu

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.

Broker w Dziale Ubezpieczeń Korporacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków: 
 • analiza merytorycznych potrzeb klientów, doradztwo, consulting ubezpieczeniowy,
 • aranżacja, negocjacje i zawieranie umów ubezpieczenia w zakładach ubezpieczeń,
 • bieżąca obsługa umów ubezpieczenia,
 • kontakt z kontrahentami w ramach międzynarodowych sieci brokerskich (w jęz. angielskim),
 • przygotowywanie raportów dla klientów międzynarodowych (w jęz. angielskim)
Doświadczenie: 
 • w zakresie obsługi ubezpieczeń majątkowych (property & casualty) w kancelarii brokerskiej lub w zakładzie ubezpieczeń 
 • znajomość rynku i produktów ubezpieczeń Działu II, szczególnie grupy 4-17 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, z uwzględnieniem słownictwa branżowego 
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
 • samodzielność, sumienność, kreatywność, 
 • wykształcenie wyższe 
 • egzamin brokerski
Oferujemy: 
 • umowę o pracę 
 • elastyczne godziny pracy 
 • pakiet socjalny - w tym m.in.: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, PPE 
 • ciekawą pracę w wiodącym oddziale międzynarodowej Grupy Brokerskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowa 57, adres e-mail: maipoland@mai-cee.com, tel. kontaktowy +48 (22) 430 20 00.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: IOD@mai-cee.com.
 • Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody.
 • Podanie przez Panią/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez innych danych nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres wskazany przez Panią/a.
 • Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).