Core Buyer / Lead Buyer

Hutchinson Poland Sp. z o.o. - Zakład w Dębicy

Dębica

59 dni temu

Hutchinson is a global leader in vibration control, fluid management and sealing technologies, with 40,000 employees in 25 countries. Our main goal is guaranteeing the comfort and safety of all Hutchinson customers.

Due to continuous growth we are looking for:
Core Buyer / Lead Buyer
Miejsce pracy: Dębica


Responsabilites:

 • Co-ordinate, for product families, the strategic overview for the activity and implement the strategics actions on the different plants of the European Division.
 • Consolidate all needs to evaluate products families for the Europe Division from projects developments to serial production, negotiate all contracts and leads all productivities actions to improve competit.
 • Consolidate requirements of the European activity for the families and optimise purchases
 • For the families for which he/she is responsible, build a panel of reference suppliers for the European Division.
Main tasks:
 • Define the procurement strategy for her families in agreement with the activity’s, division’s or group’s procurement Departament and ensure it is correctly understood and applied by the plants (ensure a close coordination with all purchasing managers)
 • Know the supplier market: the best market prices and key suppliers; identify with the different plants the technical and economic production potential,
 • Supportall project activities and actively contribute to new components development. Succeed in all new launches at suppliers.
 • Negotiate framework contracts to apply to the entire activity, division or group based on pooled requirements and assist the different plants to implement them,
 • Develop and maintain relations with representatives of key suppliers
 • Report to divisions for which he/she has line and functional leadership
 • Apply and respect group procedures (procurement proces, ethic code, integrity guide, anti-corruption procedure, etc.)
Skills:
 • Negotiation
 • Legal and contract-realates skills
 • Technical skills
 • Project management/ ability to persuade and communicate
 • Foreign languages (English mandatory) and culturedifferences understanding
 • Knowledge of industrial processes and the coststructure (costing know-how is a must)
Qualities:
 • Leadership, ability to put forward suggestions
 • Curiosity
 • Ability to listen
 • Analytical mind
 • Ability to prioritise
 • Good balance between independence and team work
 • Integrity
We offer:
 • Dynamic and interesting work in a company with a recognized brand in the automotive industry
 • Professional stability, willingness for long-term cooperation and continuous professional development
 • Independence in decision-making and responsibility for results
 • Supporting and committed team
 • Social package (private medical care, Multisport card, MyBenefit card)
Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 73.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@hutchinson.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy - realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 10 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Hutchinson Poland Sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 73, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Możesz łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacj.d@hutchinson.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.