Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Dyrektor Działu Handlowego

Talent IN sp. z o.o.

Warszawa

26 dni temu

Ogłoszenie numer: 2364185, z dnia 2019-03-28

Nasz Klient już od ponad 15 lat wyznacza trendy w nowoczesnym oraz funkcjonalnym projektowaniu, zarządzaniu i utrzymaniu szeroko pojętej automatyki dla budynków różnego przeznaczenia. To prężenie działająca na rynku polskim organizacja, która przez lata rzetelnej pracy zdobyła uznanie środowiska i opinię nowoczesnej i godnej zaufania firmy. To właśnie dla niej poszukujemy obecnie doświadczonego menadżera, osoby samodzielnej i z motywacją dążenia do wyznaczonego celu, która potrafi stworzyć zgrany i efektywny zespół sprzedażowy.

Dyrektor Działu Handlowego

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Współtworzenie wraz z Zarządem strategii firmy;
 • Planowanie i realizowanie celów handlowych oraz strategii sprzedaży firmy;
 • Budowa zespołów sprzedażowych i zarządzanie działem sprzedaży: wyznaczanie celów oraz priorytetów dla podległych zespołów oraz nadzór nad ich realizacją;
 • Inicjowanie i podejmowanie decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży;
 • Pozyskiwanie nowych, strategicznych klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi partnerami biznesowymi;
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektów;
 • Raportowanie wyników, analiza skuteczności i efektywności działań. 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
 • Minimum 8-10 lat doświadczenia w obszarze sprzedaży B2B;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku menadżerskim;
 • Doświadczenie w zarządzaniu obszarem sprzedaży, zdolność motywowania i wspierania w osiąganiu wyników,
 • Wysokie umiejętności negocjacyjne;
 • Dynamizm i inicjatywa w działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym przedsiębiorstwie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym;
 • Samochód służbowy;
 • Stanowisko o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności;
 • Interesującą, ciekawą i rozwojową pracę w nowoczesnej organizacji;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Talent IN sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Talent IN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2/67 (dalej: Administrator).

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe zbierane przez Administratora to przede wszystkim: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), data urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe zawarte w CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: Rozporządzenie), w celu uwzględnienia Państwa osoby w prowadzonym procesie rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, także uwzględnienia Państwa osoby w przyszłych procesach rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia.

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Ponadto, za Państwa dodatkową zgodą, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

PAŃSTWA PRAWA Macie Państwo prawu dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych, a także prawo żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również przenoszenia danych.

Ponadto macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach rekrutacyjnych.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail Talent IN Sp. z o.o.: rodo@talentin.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub na cele marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania tej zgody lub upłynięcia 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przy pomocy swoich usługodawców – podmiotów z nim współpracujących, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe.

Administrator będzie udostępniał Państwa dane osobowe swoim Klientom (potencjalnym pracodawcom), na zlecenie których prowadzona jest lub będzie rekrutacja.

Administrator będzie udostępniał również Państwa dane osobowe organom państwa, organom nadzoru, lub organom ścigania w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na Administratorze prawny obowiązek.

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich – tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Administrator może korzystać z automatycznych systemów/procesów oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, by świadczyć usługi na rzecz Państwa i swoich Klientów (potencjalnych pracodawców).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w bieżącym procesie rekrutacji lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości

Poznaj stanowisko: Dyrektor Handlowy

Dyrektor Handlowy - to osoba odpowiedzialna za politykę handlową firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zarządzanie działem handlowym, operacyjne organizowanie i kontrolowanie pracy działu handlowego, opracowywanie strategii i planów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją, inicjowanie i podejmowanie decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży, pozyskiwanie nowych ...
Dyrektor Handlowy Praca Dyrektor Handlowy

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (790)
Wałbrzych (55)
Legnica (129)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (262)
Toruń (130)
Lubelskie:
Lublin (274)
Chełm (56)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (923)
Tarnów (96)
Nowy Sącz (87)
Mazowieckie:
Warszawa (2236)
Radom (182)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (245)
Nysa (73)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (128)
Suwałki (44)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (468)
Gdynia (256)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (592)
Częstochowa (185)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (180)
Elbląg (134)
Ełk (52)
Wielkopolskie:
Poznań (682)
Kalisz (98)
Konin (66)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (309)
Koszalin (116)
Kołobrzeg (42)
Auchan (145)
Tesco (149)
Inditex (41)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (36)
Accenture (119)
Carrefour (129)
PKO BP (374)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (55)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl