Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Dyrektor Operacyjny

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

Warszawa

21 dni temu

                

Dyrektor Operacyjny
Miejsce pracy: Warszawa
 • Grupa kapitałowa/ Współpraca Zarządem i Radą Nadzorczą/ Monitorowanie wyników finansowych Spółki
 • Efektywność planowania operacyjnego / Zarządzaniu zmianą / Optymalizacja
 
O nas

 

Poszukujemy kandydata zainteresowanego podjęciem długofalowej współpracy z firmą, poprzez objęcie nowo utworzonego stanowiska Dyrektora Operacyjnego. Docelowo wybrana osoba będzie miała możliwość pełnienia funkcji Członka Zarządu, który będzie mieć bezpośredni wpływ na kreowanie polityki Finansowej i HR w ramach spółki.

 

Opis stanowiska
 • Koordynacja i nadzorowanie księgowości, sprawozdawczości finansowej, windykacji i zgodności procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowym, udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego i obsługa audytu
 • Tworzenie ogólnych planów rozwoju firmy, opracowywanie ich oraz nadzorowanie ich realizacji
 • Zarządzanie płynnością finansową oraz analizowanie przepływów pieniężnych; planowanie, opracowanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych w firmie
 • Optymalizację dochodowości i efektywności funkcjonowania spółki w tym identyfikacja ryzyka
  i nieprawidłowości w rozliczeniach
 • Pełna odpowiedzialność za działania kontrolingowe (kontroling finansowy i operacyjny)
 • Odpowiedzialność za współtworzenie oraz współkontrolę realizacji budżetu i planów finansowych, analiza odchyleń
 • Współudział w opiniowaniu strategii dalszego rozwoju spółki
 • Inicjowanie oraz wdrażanie projektów zwiększających efektywność spółki i ograniczających koszty, wprowadzanie automatyzacji procesów i współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Zapewnianie zgodności procedur spółki z polityką Grupy oraz przepisami prawa
 • Odpowiedzialność za analizę oraz opiniowanie kontraktów, umów oraz innych dokumentów wpływających na efektywność ekonomiczno- finansową spółki; ocena ryzyka finansowego
 • Współpraca oraz negocjowanie umów i warunków współpracy z instytucjami zewnętrznymi (banki, dealerzy walutowi, leasing, firmy ubezpieczeniowe)
 • Zarządzanie podległym działem finansowo-administracyjnym i działem HR
 • Bezpośrednie raportowanie do właścicieli firmy i Zarządu Grupy Kapitałowej
 • Wsparcie zarządu w podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych, w tym ocena kluczowych umów, transakcji oraz klientów
Profil kandydata
 • Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku w firmie działającej operacyjnie w branży windykacyjnej/obrotu wierzytelnościami- będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem oraz umiejętność komunikacji
  i egzekwowania wyników pracy
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów,
 • analizowania danych finansowych, wdrażania planów i strategii finansowych
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu działem HR będzie dużym atutem
 • Dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego, planistycznego i strategicznego myślenia, inicjatywna
 • Zaangażowanie i efektywne działanie pod presją czasu i wyniku
Oferujemy
 • Umowę o pracę bądź zatrudnienie oparte o kontrakt B2B
 • Samodzielne stanowisko pracy oraz wsparcie narzędziowe (komputer, telefon oraz możliwość użytkowania auta służbowego)
 • Pracę w firmie, której dynamika rozwoju niesie ze sobą ciągle nowe możliwości
Aplikacje CV i List Motywacyjny proszę wysyłać na adres: rekrutacja@corpusiuris.pl Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:
1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
2. w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
4. Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym
6. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A.


Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Poznaj

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o. o. jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Dzięki elastyczności w działaniu i doświadczeniu zdobytemu na rynkach niszowych spółka opracowała optymalny proces pozwalający na efektywne zarządzanie obsługiwanymi i kupionymi  portfelami wierzytelności.

Poznaj stanowisko: Dyrektor Finansowy

Chief Financial Officer, tłumaczony także jako Dyrektor Finansowy, to osoba odpowiedzialna, zgodnie z sugestią zawartą w samej nazwie stanowiska, za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów związanych z finansową i administracyjną stroną funkcjonowania firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest głównym zwierzchnikiem działu księgowości, do jej obowiązków należy ...
Dyrektor Finansowy Praca Dyrektor Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (693)
Wałbrzych (67)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (244)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (257)
Chełm (47)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (880)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (94)
Mazowieckie:
Warszawa (2156)
Radom (169)
Płock (72)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (80)
Podkarpackie:
Rzeszów (148)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (162)
Suwałki (39)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (493)
Gdynia (298)
Słupsk (79)
Śląskie:
Katowice (569)
Częstochowa (179)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (194)
Elbląg (129)
Ełk (62)
Wielkopolskie:
Poznań (647)
Kalisz (96)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (308)
Koszalin (120)
Kołobrzeg (44)
Auchan (192)
Tesco (153)
Inditex (30)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (29)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (149)
PKO BP (334)
PwC (28)
KPMG (40)
Orange (32)
IKEA (43)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl