Dyspozytor ODM w Wydziale Ruchu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Radom

9 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Dyspozytor ODM w Wydziale Ruchu

Nr Ref.: BR/DO/WR/DODM/03/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • bieżące kontrolowanie obciążeń jednostek wytwórczych w zakresie zgodności z zadanymi dobowymi planami generacji, z uwzględnieniem zgłoszonych ograniczeń i wymuszeń pracy jednostek wytwórczych,
 • przygotowanie danych dla rozliczeń mocy elektrowni i elektrociepłowni oraz odnawialnych źródeł energii,
 • sporządzanie bilansów mocy czynnej i biernej na obszarze działania ODM,
 • bieżący nadzór nad automatyczną ewidencją danych oraz uzupełnianie baz danych pomiarowych,
 • weryfikacja kompletności i jakości oraz pozyskiwanie danych pomiarowych dotyczących generacji źródeł wytwórczych i obciążeń elementów SE,
 • aktualizowanie modeli sieci elektroenergetycznej w programach do analizy pracy sieci oraz dokonywanie obliczeń sieciowych,
 • udział w systemie raportowania i tworzeniu operacyjnej dokumentacji punktu dyspozytorskiego ODM,
 • monitorowanie poprawności dyspozytorskich systemów łączności informatycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (specjalizacja: elektrotechnika lub elektroenergetyka),
 • minimum 2-letni staż pracy na stanowiskach związanych z ruchem lub eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych wysokich lub najwyższych napięć,
 • uprawnienia kwalifikacyjne D i E,
 • znajomość podstawowych narzędzi informatycznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji energetyki polskiej i funkcjonowania rynku energii,
 • predyspozycje do pracy zmianowej (praca w ruchu ciągłym),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk